VNG Magazine nummer 13, 15 september 2023

Auteur: Leonard Geluk

Leonard Geluk Commentaar VNG Magazine

Op de leestafel van een eerbiedwaardig Haags adviesorgaan ligt een editie van Filosofie Magazine. Te vroeg voor m’n afspraak lees ik een artikel van Joke Hermsen over Kairos. Hij is de rebelse kleinzoon van Chronos, de Griekse god die staat voor het routineuze tellen en tikken van de tijd. Kairos daarentegen maakt de tijd subjectief; hij kan hem doen vliegen of zich juist tergend langzaam laten voortslepen. Kairos belichaamt in de mythologie de strategie om de tijd te lezen en kansen te grijpen als die zich voordoen. 

Het is de komende tijd cruciaal dat Nederland niet stilvalt, we moeten doorwerken aan de grote onderwerpen. In veel gesprekken gaat het gesprek ook over de toekomst van Nederland. In de onderstroom is er eensgezindheid om er gezamenlijk alles aan te doen om te zorgen dat een nieuwe regering focust op de lange termijn. Als de voortekenen niet bedriegen, is de politieke versnippering op haar retour. De partijen in het midden staan op de grote onderwerpen van bestaanszekerheid, klimaat en de goede overheid niet ver van elkaar af. De eerste optredens van de politieke leiders waren constructief en inhoudelijk. Komen er oplossingen in zicht, in plaats van politieke onmogelijkheden?

Komen er oplossingen in zicht?

De inzet voor de verkiezingen van de VNG is consistent: financiële zekerheid voor de langere termijn, samenwerken als één overheid en focus op uitvoering. Deze punten passen in het breed gevoelde verlangen naar een betere overheid. Daarnaast werken we in de Denktank 2040 samen met De Argumentenfabriek en een grote groep bestuurders, wetenschappers en (jonge) burgers aan een inhoudelijke visie op Nederland in 2040. Dit gaat over de keuzes die nodig zijn om in te spelen op vergrijzing, klimaatverandering, geopolitieke ontwikkelingen, de technologische revolutie en de sociale versplintering in de samenleving. De denktank formuleerde drie hoofddoelen: een groener, krachtiger en socialer Nederland. Om dat te bereiken, moet er de komende decennia veel veranderen in het land. Het vraagt politieke moed om keuzes te maken die goed zijn voor het algemeen belang op de lange termijn, maar die op de korte termijn pijn doen en specifieke deelbelangen raken. Sneller dan gepland – in december – presenteren we de opbrengst van de Denktank 2040. 

Consistentie. Een heldere koers. Niet meer van crisis naar crisis, maar op tijd de goede beslissingen nemen om de ingrijpende maatschappelijke opgaven die op ons afkomen het hoofd te bieden. Dit wensbeeld resoneert in deze tijd aan elke Haagse tafel. Het is alsof Kairos overal aanschuift. Met zijn weegschaal om de juiste afwegingen te maken, en met zijn grote kuif waaraan je hem kunt grijpen. In een bevlogen moment van inzicht en daadkracht; het kairotisch ogenblik.

Dit is deel 1 van de serie 'Bouwstenen voor de toekomst van Nederland'.

Het Verhaal voor Nederland 2040 staat op: toekomstnederland2040.nl.

Leonard Geluk is algemeen directeur van de VNG, leonard.geluk@vng.nl, linkedin.com/in/leonardgeluk