VNG Magazine nummer 13, 15 september 2023

Tekst: VNG

Het dashboard Gemeentefinanciën op Waarstaatjegemeente.nl bevat nieuwe indicatoren die gemeenten helpen de grip op hun bedrijfsvoering te verstevigen. De nieuwe indicatoren geven onder andere inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de verhouding tussen personeel in vaste dienst en ingehuurd personeel en de hoogte van de lokale belastingdruk per thema. 

Op Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor iedereen die wil weten hoe een gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s. De dashboards maken het makkelijk om gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten.


Terugblik Adviescommissie Archieven augustus 2023

De Adviescommissie Archieven hield op 30 augustus een heidag. Doel was om de agenda voor de lopende periode te bespreken en de uitdagingen die het archief- en informatieveld gaan treffen in de komende jaren.

Agenda 2024-2026
De adviescommissie besloot zich de komende jaren in te gaan zetten voor openbaarheid, borging van het archiefaspect in nieuwe wetgeving, cultuur en erfgoed, datamanagement en standaarden. Ieder lid is portefeuillehouder van een van deze thema’s en zal dit thema de komende jaren gaan trekken.

De rol van het e-depot
Een van de grote uitdagingen is de rol van het e-depot. Het West-Brabants Archief heeft het e-depot een prominente rol gegeven in de toekomstvisie. Marcel Korving, directeur van het WBA, nam via een presentatie de leden mee in de mogelijkheden van het e-depot wanneer het aankomt op dienstverlening, openbaarheid en toezicht.

Gesprek met de regeringscommissaris
Arre Zuurmond is sinds 2022 regeringscommissaris informatiehuishouding. Zijn doel is om de informatiehuishouding van de overheid op orde te krijgen. Eind dit jaar loopt zijn termijn af en daarom sloot hij aan bij de adviescommissie om te reflecteren en vooruit te kijken. Onderwerp van gesprek was zijn initiatief tot een Algemene Informatiewet, de positie van archieven in de gemeentelijke organisatie en de rol van standaarden en opleiding.


VNG Netwerkborrel Europese Week van Steden en Regio’s 2023

Maandag 9 oktober gaat de Europese week van regio’s en steden 2023 van start in Brussel. Tijdens deze dagen komen vertegenwoordigers van regio’s en gemeenten, wetenschappers en medewerkers van het bedrijfsleven uit heel Europa bijeen. De thema’s zijn dit jaar onder andere: grensoverschrijdende samenwerking, sociale innovatie en lokale energietransities. 

De VNG trapt als vanouds deze week af met een netwerkreceptie voor EU-adviseurs en -bestuurders. U bent van harte uitgenodigd, aanmelden kan via de agenda op vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging