VNG Magazine nummer 17, 4 november 2022

Tekst: VNG
 

Portret van Sharon Dijksma

 

Sharon Dijksma kandidaat-voorzitter VNG

 

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, is voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de VNG vanaf juni 2023 voor een termijn van vier jaar. Dijksma is tot die tijd, van begin december tot eind juni, vicevoorzitter. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 2 december wordt haar kandidatuur aan de leden voorgelegd.

Volgens de Voordrachtscommissie past Dijksma uitstekend in het gevraagde profiel. De commissie noemt haar onder meer ‘een herkenbaar boegbeeld’ en ‘een verbinder’ die ‘door haar bestuurlijke netwerk en politieke contacten in staat is om zichtbare resultaten te bereiken die voor de grote en kleine gemeenten binnen de vereniging belangrijk zijn’. 
Dijksma zelf laat weten ‘erg trots en dankbaar’ te zijn met de voordracht. ‘Het is eervol volgend jaar voorzitter te worden van deze belangrijke organisatie en in december al aan de slag te kunnen als vicevoorzitter. Het is fijn om samen met de huidige voorzitter te kunnen werken aan het plan voor de komende jaren, een strategie voor nu en de jaren tot 2030. Wat mij betreft, zetten we als gemeenten op onderwerpen waarbij dat kan, vaker een stap naar voren en zijn we een stevige gesprekspartner die zelfbewust en vanuit eigen kracht opereert, als vertegenwoordiger van alle leden.’


 

VNG bij Europese Week van Steden en Regio’s 


De VNG-directie is tijdens een bezoek aan Brussel onder andere in gesprek gegaan met Europarlementariër Esther de Lange (CDA) over energie­armoede en het Europees sociaal klimaatfonds. Vanuit de VNG is aandacht gevraagd voor de situatie in Nederlandse gemeenten.

Energiearmoede is een onderwerp waar De Lange in het Europees Parlement actief op is. Zo voert zij het rapporteurschap voor het Europees Sociaal Klimaatfonds uit. Dit fonds zorgt ervoor dat kwetsbare inwoners worden gecompenseerd voor de hoge kosten op het gebied van verduurzaming en energie. 
Ook had de directie een gesprek met Robert de Groot, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Hij wees tijdens het gesprek op de mogelijkheid van decentrale overheden om de discussies in Brussel proactief te beïnvloeden. In 2024 zijn er Europese verkiezingen en treedt een nieuwe Europese Commissie aan. Dat maakt volgend jaar een mooi moment om lokale thema’s onder de aandacht te brengen. Verder is er gesproken over de verbinding tussen Europa en gemeenten met betrekking tot sociale thema’s. De Groot vraagt om meer inbreng van de VNG op dit gebied. 

Met Rosalinde van der Vlies, directeur Clean Planet bij de Europese Commissie, en Karen van Dantzig, de Nederlandse speciale gezant voor stedelijke vraagstukken in Europa, heeft de VNG afgesproken nader te kijken naar de rol van de VNG binnen het initiatief 100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030. Ook wordt het project mogelijk opgeschaald.


 

Jan Van Zanen opnieuw benoemd in bestuur UCLG


VNG-voorzitter Jan van Zanen is herbenoemd als bestuurslid van de wereldvereniging van gemeenten (United Cities and Local Governments). Van Zanen is de komende termijn executive president. In 2024-2025 is hij 1 jaar voorzitter van de vereniging. De VNG wil binnen het bestuur en de vereniging blijvend aandacht vragen voor het belang van duurzame ontwikkeling, interbestuurlijk samenwerken, internationale samenwerking en vredesbevordering. 

De herbenoeming vond plaats tijdens de zevende editie van het UCLG-congres. Daar waren naast Van Zanen ook de burgemeesters Wobine Buijs-Glaudemans (Oss), Rob Metz (Soest) en Ellen van Selm (Purmerend) aanwezig namens de VNG. De delegatie droeg bij aan diverse inhoudelijke sessies over onder meer sociale inclusie, samenwerking tussen stad en platteland, de rol van gemeenten in internationale samenwerking en solidariteit en de Global Goals. 

Werkplan 2023 en nieuwe meerjarenvisie ‘Pact for the Future’
De komende jaren worden alle UCLG-werkzaamheden vormgegeven langs de drie pijlers van het Pact: People, Planet en Government. 

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging