VNG Magazine nummer 17, 4 november 2022

De eilandsraad van Bonaire heeft de gezaghebber van Bonaire voor twee weken op non-actief gesteld, stond in de krant. Dit in verband met een onderzoek naar diens integriteit. Kunnen gemeenteraden burgemeesters zomaar op non-actief stellen? 

Naam bij redactie bekend
 

Beste vragensteller,

Gemeenteraden hebben inmiddels een feitelijk beslissende invloed verworven op benoeming, herbenoeming én ontslag van burgemeesters. Maar de uiteindelijke bevoegdheid hiervoor is altijd bij de regering gebleven. De raden doen slechts een aanbeveling. Ook het schorsen van een burgemeester is de bevoegdheid van de Kroon, waarbij de minister van BZK een burgemeester met onmiddellijke ingang op non-actief kan stellen. 

De verhoudingen binnen de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn grotendeels dezelfde als die binnen de Nederlandse gemeenten in Europa. Op een paar verschillen na. Zo kunnen de eilandsraden geen aanbeveling tot het ontslag van een gezaghebber doen. Maar ook hier geldt dat gezaghebbers uitsluitend door de minister op non-actief kunnen worden gezet en alleen door de regering kunnen worden ontslagen.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? 
Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.