VNG Magazine nummer 17, 4 november 2022

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: gemeente Zaanstad/Dirk Brand Fotografie

Het aantal nachtvluchten van en naar Schiphol moet zo snel mogelijk teruggebracht worden naar nul. Die oproep doet het college van Zaanstad in een brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De gezondheid van inwoners staat voorop, zegt wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks).
 

Wessel Breunesse

Vanwaar deze brief?
‘Inwoners in Zaanstad hebben eigenlijk al heel lang last van overlast van Schiphol. Uit gezondheidsonderzoek door de GGD blijkt dat 43 procent van de inwoners hinder heeft van het vliegtuiglawaai. Krommenie en Assendelft liggen echt onder de aanvliegroute. Veel inwoners hebben slaapproblemen. Als je daar structureel last van hebt, leidt dat tot extra stress en onrust en concentratieproblemen. Daarnaast speelt de luchtkwaliteit een rol. Zaanstad is een belaste gemeente, met naast Schiphol ook de uitstoot van Tata Steel en de andere industrie in het Noordzeegebied. Al die factoren hebben invloed op de lucht- en de leefkwaliteit hier. Het college vindt daarom al langer dat het aantal nachtvluchten naar nul moet. We hebben deze brief gestuurd omdat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt om de overlast van Schiphol terug te brengen. Die moeten we nu verder invullen.’

Begin oktober ondertekenden 56 gemeenten, waaronder Zaanstad, met vier provincies en het rijk afspraken om de leefbaarheid rond het vliegveld te verbeteren. Dit is uw startschot voor het gesprek over de invulling ervan?
‘Ja. De afspraken zijn een goede start. We willen dat gesprek ook graag voeren. Met deze brief willen we de noodzaak daartoe onderstrepen. Er is echt veel hinder. Zie het als een aansporing van onze kant om verdere stappen te zetten. De grote kapstok in die afspraken is de leefbaarheid. Maar we willen het ook over de gezondheid hebben. Het ontbreekt in de afspraken aan concrete doelstellingen. Het is goed dat de gesprekken over de invulling nu gaan starten. Onder de rook van Schiphol zijn de hinder en frustratie van inwoners groot over hoe het gaat met de luchthaven. We zijn schatplichtig aan deze onderwonenden om daar gehoor aan te geven.’

Er zijn al plannen om het aantal vluchten vanaf Schiphol terug te brengen, van in totaal 500.000 naar 440.000 eind volgend jaar. En het aantal nachtvluchten gaat in de voorstellen terug van 32.000 naar 29.000 en misschien zelfs 25.000. Is dat niet genoeg?
‘Dat laatste gaat wat ons betreft dus niet ver genoeg. Wij willen echt dat het aantal nachtvluchten naar nul gaat, en ik hoop dat de minister dat ook serieus wil onderzoeken. Ik best bereid positief te kijken naar een afname van het aantal vluchten. Maar we moeten daar niet op focussen. Als we de leefkwaliteit en de gezondheid maar vooropzetten, dat is veel relevanter.’