Aanpak zorgfraude

Zorgfraude door georganiseerde misdaad, miljoenenfraude met pgb's en een roep om strengere regels na het constateren van zorgfraude. De laatste tijd zijn louche bemiddelingsbureau’s en andere vormen van zorgfraude in het nieuws. Er is sprake van zorgfraude als er opzettelijk en doelbewust, tegen de regels gebruik wordt gemaakt van zorggeld voor eigen of andermans voordeel.

Hierdoor komen de gelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeudwet niet altijd op juiste plek terecht. Dit kost de samenleving jaarlijks naar schatting vele miljoenen euro’s. Om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan is het ministerie van VWS het Programma Rechtmatige Zorg gestart. Met dit programma wil het ministerie de kosten fors verminderen en er voor zorgen dat het geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben.

Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

VNG Naleving heeft een handreiking gemaakt over rechtmatigheid en (vormen van) fraude. Daarbij hoort een stappenplan voor het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet. De handreiking en het stappenplan bieden een kader voor reactieve handhaving (opsporing, controle en sanctioneren) bij signalen van onrechtmatigheid binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Aan de hand van de handreiking en het stappenplan krijgen gemeenten inzicht in hoe de rechtmatigheid van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te controleren bij een signaal van onrechtmatigheid: van onderzoek tot bestuursrechtelijke maatregel.

Informatieknooppunt Zorgfraude

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) verzamelt fraudesignalen van alle partijen in de zorgketen met als doel gezamenlijk een vuist te maken tegen zorgfraude. Ook steeds meer gemeenten sluiten zich bij het IKZ aan. Een groot voordeel voor gemeenten is dat ze hun eigen signalen hiermee kunnen verrijken en zo misstanden beter kunnen aanpakken.

VNG-directeur Jantine Kriens schetst het belang voor gemeenten om aan te sluiten bij het IKZ: "Het aanpakken van zorgfraude is in het belang van de gehele keten. Gemeenten zijn een cruciaal onderdeel van deze keten. Wanneer niet alle gemeenten aansluiten verzwakt deze en zal zorgfraude vanuit gemeenten slechts suboptimaal worden bestreden."

Om signalen te kunnen laten verrijken door het IKZ dient uw gemeente in het bezit te zijn van een ondertekende bewerkersovereenkomst. Download voor meer informatie de factsheet 'Aansluiten gemeenten op het Informatieknooppunt Zorgfraude'.

Wat biedt VNG Naleving?

Krijgt u als gemeente signalen van onrechtmatigheden of fraude binnen de Wmo 2015 en/of de Jeugdwet, maar weet u niet (goed) hoe u hiermee moet omgaan? Dan kunt u voor ondersteuning terecht bij de fraudespecialisten van Team Zorg van VNG Naleving. 

In veel van de gevallen waarin Team Zorg gemeenten ondersteunt bij fraudesignalen, betreft het complexe meldingen. Het gaat dan om zaken met meerdere typen fraude en/of meerdere betrokken partijen. Signalen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • Gebruik van pgb's
  • Beschermd wonen / begeleiding / hulpmiddelen
  • Malafide zorgaanbieders i.c.m. manipulatie pgb-houders
  • Malafide bewindvoerders
  • Ernstige gebreken in de dienstverlening
  • Upcoding in de Jeugdwet

Ondersteuning op maat

Logo VNG Naleving

Bij ondersteuningsverzoeken bezoeken onze specialisten u in een 'samenstelling op maat'. Onze deskundigheid bestaat uit zowel theoretische, juridische expertise als praktische veldkennis. Vraagt u zich af of de signalen die uw gemeente ontvangt voldoende zijn voor een ondersteuningstraject, neem dan contact op met de VNG Naleving-adviseur in uw regio. ​