VNG Magazine nummer 2, 5 februari 2021

In mijn gemeente vaardigde burgemeester Wienen een noodbevel uit bij zijn optreden tegen de avondklokrellen. Van andere gemeenten las ik dat gebruik is gemaakt van een noodverordening. Hoe zit dat?

Gert Jan Geertjes, Haarlem

Geerten Boogaard

Geachte heer Geertjes,

Een noodbevel is in principe gericht tot een individu of een concrete groep personen, terwijl een noodverordening een algemene regel is die op een onbepaalde groep personen kan worden toegepast. In principe is het aan de burgemeester om te bepalen wat hij of zij nodig acht. In de praktijk doet zich echter een overlap voor van noodbevelen die ook als noodverordening hadden kunnen gelden.
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom burgemeesters voor het een of het ander kiezen. Aan het niet-opvolgen van een noodbevel wordt zwaar getild. Dat is een misdrijf. Het overtreden van een noodverordening is een overtreding. Een noodverordening moet fatsoenlijk worden afgekondigd, terwijl een noodbevel ook via de megafoon kan worden ‘uitgereikt’. Een burgemeester die snel en hard wil ingrijpen in een concrete situatie zal daarom een noodbevel geven.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.