VNG Magazine nummer 15, 13 oktober 2023

Mogen burgerleden in raadscommissies van fractie wisselen?

Een vraagsteller

 

Geerten Boogaard

Beste vraagsteller,

De regels over de benoeming van burgerraadsleden staan niet in de Gemeentewet maar zijn van de raad zelf. Vaak te vinden in het Reglement van Orde of de Verordening op de raadscommissies.
In veel gevallen is het daarbij de bedoeling dat fracties bij het voordragen van burgerleden niet-verkozen kandidaten van hun eigen lijst nemen.
In dat geval is het niet mogelijk om van fractie te wisselen. Als dergelijke eisen niet worden gesteld, dan is het in principe mogelijk dat een burgerlid van fractie wisselt, voor zover de nieuwe fractie natuurlijk nog een plekje over heeft. Want burgerleden nemen hun zetel niet automatisch mee.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.