VNG Magazine nummer 15, 13 oktober 2023

Auteur: Marten Muskee | Beeld: gemeente Arnhem

Arnhem biedt hulp aan de besturen en eigenaren van (voormalige) gebedshuizen om hun gebouwen te verduurzamen. Ook gaan zij bewustwording kweken onder de gemeenschappen. Wethouder Nermina Kundić (D66) spreekt van gezamenlijke doelen.

Nermina Kundic

Een Green Deal met gebedshuizen, wat houdt dat in?
‘Het is voor monumentale gebouwen behoorlijk lastig om te verduurzamen. Gebedshuizen worden vaak geleid door vrijwilligersorganisaties en hebben niet echt de slagkracht om grote projecten aan te kunnen. Arnhem biedt de helpende hand. Wij hebben een behoorlijke organisatiekracht, weten waar subsidies te vinden zijn en beschikken over expertise voor technische oplossingen. Met de Green Deal willen we onze handafdruk vergroten en onze voetafdruk verkleinen. Hoe zorgen we ervoor dat die gebouwen zo veel mogelijk geïsoleerd worden zodat ze minder energie gebruiken? En hoe ga je met elkaar in gesprek over bewustwording rond het belang van die verduurzaming? Afgesproken is dat de gebedshuizen met hun achterban het gesprek aangaan. Geloofsgemeenschappen hebben een vrij breed bereik onder mensen en een zekere autoriteit. De Green Deal is niet alleen door kerken ondertekend, maar ook door moskeeën en eigenaren van voormalige gebedshuizen. De synagoge is agendalid.’

Hoe zit het met de scheiding van kerk en staat?
‘Ik vind die scheiding heel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat je niet met elkaar kunt samenwerken. Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid, omdat we gemeenschappelijke doelen hebben. Dan gaat het niet over beïnvloeding. Het heeft niets te maken met de scheiding van kerk en staat. Die zijn dan nog steeds prima gescheiden. We werken naast elkaar aan het leefbaar houden van de aarde. De doelstellingen rond duurzaamheid van veel geloofsgemeenschappen komen redelijk overeen met die van de overheid. Het was ook niet moeilijk om samen tot afspraken te komen. In het kader van die bewustwording gaan zij met hun achterban het gesprek aan. Dan gaat het grotendeels over feitelijke zaken. De overheid schrijf niet voor wat ze moeten zeggen, maar vraagt geloofsgemeenschappen het gesprek erover aan te gaan.’

Kunnen de geloofsgemeenschappen ook helpen bij de andere grote opgaven?
‘Sterker nog, in deze Green Deal zijn meerdere opgaven samengevat: klimaatadaptatie, voedselproductie en circulariteit. Welke materialen gebruik je waarvoor en zijn die herbruikbaar? Het is bij veel geloofsgemeenschappen al oud gebruik om spullen die je niet meer nodig hebt aan een ander te geven. Geloofsgemeenschappen doen ook veel aan inzamelingen en liefdadigheid. Ze bieden hulp aan mensen die het minder hebben en aan daklozen. Dat zijn allemaal, nog steeds, maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.’