VNG Magazine nummer 15, 13 oktober 2023

Tekst: VNG
 

VNG Uitvoeringscongres 2023

Bouwen aan grote opgaven als gemeente? Kom naar het VNG Uitvoeringscongres op donderdag 2 november.

Gemeenten staan voor uitdagende maatschappelijke op­gaven. Hoe bouwen we voldoende woningen? Hoe voeren we de energietransitie goed uit? Hoe zorgen we voor een goede implementatie van de Omgevingswet? Hoe gaan we om met cyberveiligheid? En hoe herstellen we het vertrouwen in de overheid?
We kunnen deze en andere grote opgaven alleen aangaan met een stevig fundament onder ons werk. Vanuit een uitvoering die op orde is. Op het VNG Uitvoeringscongres 2023 ‘Bouwen vanuit de praktijk’ presenteren wij daarom de bouwstenen voor een effectieve uitvoering. Bouwstenen die wij met en voor elkaar hebben gecreëerd en die ons dagelijks ondersteunen in het uitvoeren van onze taken en onze dienstverlening richting inwoners. Ook is er ruimte voor gesprek en ontmoeting om zo met elkaar ervaringen uit te wisselen. Natuurlijk horen we ook graag van u welke bouwstenen er nog ontbreken en welke we samen kunnen ontwikkelen.
Dus bent u werkzaam in de dienstverlening of in de bedrijfsvoering bij een gemeente? Dan zien we u graag op 2 november tijdens het VNG Uitvoeringscongres ‘Bouwen vanuit de praktijk’! Meer informatie vindt u op de congreswebsite: vnguitvoeringscongres.nl.
 

Rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeenten

Wat staat er in de Rijksbegroting 2024 en wat betekent dit voor gemeenten? In de ledenbrief van 28 september geeft de VNG daarvan een samenvatting. Voor sommige voornemens is een extra budget opgenomen, er zijn beleidsterreinen die doorgaan zoals verwacht en bij een enkel onderwerp blijven financiën achterwege.

Bestaanszekerheid
Door de val van het kabinet legt het demissionaire kabinet een beleidsarme begroting voor aan de Tweede Kamer. Veel aandacht is er deze keer voor bestaanszekerheid. Het kabinet maakt structureel 2 miljard euro extra per jaar vrij om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. De VNG vindt dit zeker een stap in de goede richting, maar voor structureel borgen van bestaanszekerheid op de lange termijn is er veel meer nodig.

Klimaat
Ondanks de demissionaire status wordt in 2024 11,8 miljard euro beschikbaar gesteld voor klimaat en energie vanuit het klimaatfonds. Voor gemeenten is onder andere belangrijk dat van 2023 tot en met 2028 500 euro miljoen euro wordt uitgetrokken voor het subsidiëren van collectieve warmtenetten, ongeveer 1 miljard euro voor het Nationaal Isolatieprogramma en 84 miljoen euro voor de toekomstbestendigheid van energienetwerken.
 

Gemeenten in actie tijdens Global Goals Vlaggendag

Op 25 september ging in het hele land de Global Goalsvlag uit. Het is precies acht jaar geleden dat de doelen door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. In Nederland en wereldwijd besteedden overheden, bedrijven en inwoners uitgebreid aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Met de campagne Gemeenten4GlobalGoals zet de VNG zich samen met gemeenten in voor het behalen van de doelen.
Sommige gemeenten, zoals Leidschendam-Voorburg, plaatsten een videoboodschap. Ook werden andere acties georganiseerd om de doelen in de praktijk te brengen.
In Bronckhorst werden ondernemers aangemoedigd zich aan te melden voor de Groene Pluim. Dat is een onderscheiding voor ondernemers die actief bijdragen aan het behalen van de Global Goals.