VNG Magazine nummer 18, 18 november 2022

Mag je ambtelijke ondersteuning interrumperen wanneer deze de beantwoording van het college op verzoek van het college overneemt? Ik vind dat het kan, maar onze commissievoorzitter vindt het niet hoffelijk. Wie heeft er gelijk?

Jan Willem van Os, commissielid Bloemendaal (PvdA)
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Van Os,

Interrupties betreffen de orde van de vergadering die de raad zelf moet regelen. Het Reglement van Orde van Bloemendaal maakt van het toestaan van interrupties een bevoegdheid van de voorzitter. Hij of zij mag dus interrupties weigeren.
Wel moet voorkomen worden dat ambtenaren politieke verantwoording gaan afleggen. Die wordt nadrukkelijk door het college gedragen. Soms is het efficiënt om een toelichting ergens over rechtstreeks door een ambtenaar te laten doen, maar in politieke zin spreekt de raad met het college.
In dat licht is de ene interruptie de andere niet. Het is voorstelbaar dat aanvullende of verduidelijkende vragen wel gesteld kunnen worden, maar interrupties die ambtenaren te veel het politieke debat inzuigen, juist niet.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.