VNG Magazine nummer 19, 3 december 2021

Beste Thorbeckeprofessor,

Bij de herindelingsverkiezingen in Noord-Holland en Brabant zag ik Thierry Baudet op lokale verkiezingsposters staan. Mag een landelijk politicus dat eigenlijk wel?

Roel Becker, Nijmegen
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Becker,

Voor lokale verkiezingsposters zijn geen regels. Maar een landelijk politicus mag alleen op een lokale kandidatenlijst gaan staan als hij of zij in die gemeente woont óf verklaart in die gemeente te komen wonen als hij of zij daar in de raad wordt verkozen. Zo’n verklaring kan maar bij één gemeente tegelijk worden ingediend. Blijkt iemand gelijktijdig verklaard te hebben in meerdere gemeenten te gaan wonen, dan schrapt het centraal stembureau de naam van de kandidatenlijst. 

Baudet stond overigens op geen van de kandidatenlijsten. Hij heeft alleen campagne gevoerd.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.