VNG Magazine nummer 10, 17 juni 2022

Als de fusie tussen GroenLinks en de PvdA een feit wordt, kunnen plaatselijke fracties dan verplicht worden één fractie te worden?

Een raadslid voor GroenLinks
 

Geerten Boogaard

Zeer geacht raadslid,

Fracties zijn in hoge mate autonoom. In de Reglementen van Orde die ik ken, kunnen fracties die samengaan of splitsen of hun naam wijzigen daar simpelweg mededeling van doen aan de voorzitter van de gemeenteraad. Fracties van GroenLinks en de PvdA die eventueel onder een nieuwe naam samen verder willen, hoeven dat dus alleen maar mee te delen.

Fracties die juist niet met elkaar willen, hebben van het publiekrecht niets te vrezen. De samenstelling van een fractie wordt immers beschermd door het lastverbod en door de verenigingsvrijheid. De voorlopige uitspraak in de Volt-zaak was een miskleun die hopelijk in hoger beroep nog wordt hersteld.

Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de betrokken partijen interne maatregelen nemen tegen partijleden die hun fracties niet willen samenvoegen. Maar verder dan een royement kan dat nooit gaan.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.