VNG Magazine nummer 12, 26 augustus 2022

Tijdens de raadsvergadering in Eindhoven, waarin besloten werd over de voordracht voor een nieuwe burgemeester, was ook de gemeentesecretaris welkom bij het besloten deel van de vergadering. Kan dat eigenlijk wel?

Een kritische kijker
 

Geerten Boogaard

Geachte vragensteller,

Over de toegang tot besloten raadsvergaderingen besluit in beginsel de gemeenteraad zelf, idealiter in het Reglement van Orde. Gemeentesecretarissen hebben geen wettelijk recht op toegang tot de raadsvergaderingen, maar beschikken vaak over een standing invitation om aan te schuiven. Het Reglement van Orde van Eindhoven is er niet expliciet over, maar lijkt daar wel vanuit te gaan.
Dan is het dus de vraag of het besloten karakter van de vergadering zich tegen de gebruikelijke aanwezigheid van de gemeentesecretaris verzet. De burgemeester vond kennelijk van niet en werd daarin niet gecorrigeerd door de gemeenteraad.
Je kunt je wel afvragen wat de gemeentesecretaris eigenlijk te zoeken had bij deze vergadering, als zij verder niets met de vertrouwenscommissie te maken had en ze geen rol speelt in het debat over de aanbeveling.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.