VNG Magazine nummer 7, 6 mei 2022

Ik las dat na het overlijden van Chris Segerius, raadslid te Enkhuizen, zijn zetel leeg blijft. Is dat iets wat de raad uit respect kan doen, of gaat dat juridisch altijd zo?

Tom Luiten
 

Geerten Boogaard

Beste Tom,

Dit gaat over lijstuitputting: er zijn geen kandidaten genoeg om de aan de lijst toegewezen zetels in te vullen. Lijstuitputting kan zich meteen na de verkiezingen voordoen of tijdens de rit. In het eerste geval wint een partij meer zetels dan ze kandidaten heeft. Dan gaan de onvervulde zetels mee in de restzetelverdeling en dus naar een andere partij. In het geval van lijstuitputting tijdens de zittingsduur, bijvoorbeeld omdat iedereen er de brui aan geeft, verhuist of overlijdt, blijft de opengevallen zetel leeg tot de volgende verkiezingen. 

Beide gevallen van lijstuitputting zijn bijzonder. Maar van de combinatie van beide, zoals nu in Enkhuizen, had ik nog nooit gehoord. De Lijst Segerius won twee zetels bij de verkiezingen maar omdat er maar één kandidaat op de lijst stond, is de tweede zetel meteen herverdeeld. En nu Segerius zelf is overleden, is de lijst nu ook tijdens de zittingsduur uitgeput. En dan blijft zijn zetel leeg. Dit is allemaal geregeld in de krochten van het kiesrecht.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.