Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de Leerplichtwet. Bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) werken gemeenten met andere partijen samen.

Aantal thuiszitters omlaag? Zij kregen het voor elkaar

Het is een hardnekkig probleem: hoe krijgen we alle kinderen en jongeren in Nederland met succes naar school? Die vraag staat elk jaar centraal in de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Thuiszitterspact: elke thuiszitter een passende plek

In het jaar 2020 mag geen enkel kind langer dan 3 maanden thuiszitten zonder passend onderwijsaanbod. Het Rijk sloot hierover een pact met de PO-Raad, VO-raad, het ministerie van VenJ en de VNG om het aantal thuiszitters omlaag te brengen.

Leerplichtgesprekken, verhoor en privacy

Het is belangrijk dat leerplichtgesprekken  en verhoor plaatsvinden in een ruimte waar privacy is.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het gaat om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Edgar Oomen is projectleider 16-27 bij de VNG. Wilt u deelnemen aan het Landelijk gemeentelijk netwerk overleg? Meld u aan via Edgar.Oomen@VNG.NL.

Publicaties & Brieven