21 november

BNG Bank organiseertĀ in samenwerking met Schooldomein twee bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed. Het doel is om scholen (PO/VO) te informeren over de diverse mogelijkheden om investeringen in onderwijsvastgoed te financieren.

21 november

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden.

28 november

Graag nodigen de VNG, PO-raad, VO-raad en het Bouwstenen-platform u uit voor de landelijke bijeenkomst over de verduurzaming van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

12 februari

Welke stappen kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben dit al gezet naar inclusiever onderwijs? U komt het te weten bij de Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs.