Op vrijdag 29 november 2019 vond de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV. De VNG Bestuurdersdag vond plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Op deze pagina vindt u het verslag van deze dag.

De BAVL van 2020 is op vrijdag 27 november. Locatie en tijd maken wij op een later moment bekend.

Het gevecht om de ruimte

Het thema van de bestuurdersdag 2019 was ‘Het gevecht om de ruimte’. Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende wensen en verwachtingen van inwoners en belangengroepen die aanspraak maken op de beperkte ruimte. Hoe komen we in dat ‘gevecht’ tot optimaal gebruik van de ruimte, waar economische bedrijvigheid, woningbehoefte, klimaat, energieopwekking en mobiliteit in balans zijn? Otto Raspe leidde het thema voor ons in, waarna algemeen directeur Jantine Kriens met enkele gasten sprak over de aanpak op gemeentelijk en regionaal niveau.

Foto's en tweets

Bestuurdersdag en BALV 2019

Een overzicht in foto's en tweets van deze dag.