Retailagenda

Doel van de Retailagenda, een initiatief van het ministerie van EZ, betrokken organisaties en marktpartijen, is een gezonde, toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda startte in 2015 en werd in 2018 verlengd met (ten minste) twee jaar. De vervolgaanpak heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s: regionale sturing, lokale transformatie, flexibilisering van de huurmarkt, Human Capital Agenda, kenniscreatie en innovatie.

Toolkit Retailagenda

Werken aan levendige winkelgebieden is geen gemakkelijke opgave. De Retailagenda wil gemeenten daar graag bij ondersteunen, daarom is een toolkit samengesteld vol praktische instrumenten, rapporten, achtergrondinformatie en links naar instanties en organisaties.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk de binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. De regeling is nog in ontwikkeling. Om mogelijke aanvragers zo lang mogelijk de tijd te geven zich voor te bereiden op de openstelling van de regeling is ervoor gekozen om alvast de voorlopige uitgangspunten te publiceren.

Publicaties & Brieven