Veel gemeenten hebben te maken met ontwikkelingen in de landbouw, zoals effecten van schaalvergroting en emissiearme huisvesting. In de toekomst zal veel regelgeving voor landbouwbedrijven worden ondergebracht in de Omgevingswet.

SANERINGSREGELING BEËINDIGEN VARKENSBEDRIJVEN

Het kabinet werkt aan een saneringsoperatie in veedichte gebieden. Daarmee wil het Rijk de geuroverlast en gezondheidsrisico’s voor de omgeving inperken. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid bij het intrekken van de omgevingsvergunning en de herbestemming van de te saneren locaties.

Klimaatakkoord: landbouw en landgebruik

Het doel van het Klimaatakkoord is dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% omlaag is gebracht. Om dit te bereiken, zijn afspraken gemaakt in 5 clusters, waaronder landbouw en landgebruik.

Publicaties & Brieven