Goede lokale journalistiek is niet alleen nodig om mensen juist te informeren, het fungeert ook als waakhond van de lokale democratie. Gemeenten krijgen budget voor de ondersteuning van de lokale publieke omroep via het gemeentefonds. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit zijn wettelijk beschermd in de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media ziet er als zelfstandig bestuursorgaan op toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Veel gemeenten bieden ondersteuning aan lokale niet-commerciële filmtheaters, zij spelen een belangrijke rol in de culturele infrastructuur. Naast het vertonen van films, verzorgen filmtheaters filmeducatie, debatten en andere culturele activiteiten. 

Expertiseteam Lokale Journalistiek

De lokale journalistiek verschraalt. Kranten verdwijnen en omroepen hebben het moeilijk. Een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek gaat op zoek naar een antwoord op de sterk veranderende situatie binnen het medialandschap. Op 12 november 2020 verscheen hun handreiking en adviezen.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven