Lokale media zijn essentieel voor het goed functioneren van de lokale democratie. Een gemeente moet elke 5 jaar een advies uitbrengen voor het aanwijzen van een lokale omroep. Daarnaast draagt een gemeente zorg voor de bekostiging van de lokale omroep. Er is nu een handreiking voor het proces van aanwijzing.

De VNG-handreiking (pdf, 997 kB) heeft tot doel raadsleden, bestuurders, gemeenteambtenaren en griffies te informeren over de aanwijzingsprocedure van lokale publieke omroepen. Voor raadsleden en bestuurders is een verkorte versie (pdf, 407 kB) van de handreiking beschikbaar die specifiek ingaat op de rol van de gemeenteraad. De handreiking is opgesteld met behulp van gemeenteambtenaren, raadsleden en bestuurders.

Zie ook