Geachte mevrouw Uslu,

Ik dank u van harte voor uw uitnodiging om op 25 april aanstaande met u, de Stichting NLPO en VNG van gedachten te wisselen over het lokale mediabeleid.
Het onderwerp ligt ons na aan het hart. Lokale media zijn in onze ogen een onmisbaar onderdeel van de checks-and-balances in een gezond democratisch staatsbestel en een belangrijke bindende factor in de lokale gemeenschappen. Niet voor niets hebben wij in 2019 een expertiseteam samengesteld om zich te buigen over de kansen en barrières voor de ontwikkeling van lokale media in den brede, met ook bijzondere aandacht voor de lokale omroep. Begin april maakten wij bovendien de eerste stap met zo’n 25 organisaties en personen om een coalitie te vormen die de geconstateerde problematiek uit het expertiserapport en andere rapporten te lijf wil gaan. Via uw ambtelijke ondersteuning hebben wij u van harte uitgenodigd deel te nemen in deze coalitie.