Geachte woordvoerders media,

Op woensdag 6 juli debatteert u met de staatssecretaris cultuur en media over de hoofdlijnenbrief media 2022. Een belangrijk deel van de ambities van de staatssecretaris gaat over lokale media. Gemeenten omarmen de inspanningen van dit kabinet voor een sterke en professionele lokale journalistiek. Wel pleiten wij voor een sterke verbinding tussen de journalistiek en de gemeente(n) waarin zij opereren. Daarom hopen wij dat u onderstaande punten kunt betrekken bij uw inbreng in het debat.