Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor moeten zij eind 2021 een Transitievisie warmte vaststellen. Dit omvat een enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van een duurzame alternatief.

Programma Aardgasvrije wijken en Kennis- en Leerprogramma

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken de ministeries van BZK en EZK samen met de VNG, IPO en UvW om gemeenten en betrokken partijen te ondersteunen in de aardgasvrije opgave. De VNG heeft als onderdeel van het PAW een Kennis- en Leerprogramma (KLP) opgezet. Dat faciliteert gemeenten met geleerde lessen, onderzoeken, community of practices, expertmeetings en meer. 

Transitievisie warmte

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in 1 keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Gemeenten krijgen de regierol in deze aardgasvrije opgave.

Hoe zit het met de transitiecijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven