Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor moeten zij eind 2021 een Transitievisie warmte vaststellen. Dit omvat een enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van een duurzame alternatief.

Programma Aardgasvrije wijken

Het interbestuurlijk programma Aardgasvrije wijken is een samenwerking tussen de ministeries van BZK en EZK en de koepels VNG, IPO en UvW. Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) heeft tot doel dat ervaring en expertise wordt ontwikkeld waarmee ook andere gemeenten aan de slag kunnen. Het programma bestaat uit proeftuinen en een kennis- en leerprogramma. 

Transitievisie warmte

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in 1 keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. Gemeenten krijgen de regierol in deze aardgasvrije opgave.

Hoe zit het met de transitiecijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven