Hondenbelasting

Informatie voor raadsleden

Hondenbelasting toegelicht

De hondenbelasting wordt geheven voor het houden van een hond. De opbrengst valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente het geld kan inzetten voor algemene gemeentelijke voorzieningen. Daarnaast kan de belasting helpen bij het reguleren van hondenbezit. In de praktijk is het tarief meestal niet zo hoog dat het houden van een hond hierdoor onmogelijk wordt.

De hondenbelasting is, zeker onder de hondenbezitters, omstreden. Veel hondenbezitters vinden het onterecht dat zij voor hun huisdier moeten betalen, terwijl bezitters van katten, vogels of vissen niets betalen.

Meer informatie

Wat regelt de wet?

De Gemeentewet schrijft het volgende voor:

  • belastbaarfeit: het houden van een hond
  • belastingplichtige: de houder van een hond
  • heffingsmaatstaf: het aantal honden dat men houdt

Keuzemogelijkheden gemeenteraad

Hoewel het houden van een hond de rode draad in de belastingheffing is, heeft de gemeenteraad mogelijkheden om een eigen afweging maken. Deze mogelijkheid doet zich vooral voor bij de hoogte en differentiatie van tarieven die de belastingschuld bepalen en de belastingplichtigen of belastbare feiten die zijn vrijgesteld. Zo is het mogelijk om een hoger of lager tarief te laten gelden voor een tweede of derde hond. Hiermee benut een gemeente  de mogelijkheid tot regulering die de hondenbelasting biedt.

De wet kent geen verplichte vrijstellingen voor de hondenbelasting. De gemeenteraad kan wel een van de facultatieve vrijstellingen gebruiken. Vrijstelling kan gelden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Dit maakt onder meer vrijstellingen mogelijk voor een blindengeleidehond, een politiehond of  honden op opleidingsterreinen.

Meer informatie