Dienstverlening moet snel, efficiënt en betrouwbaar zijn voor zowel de gebruiker (uitvaartondernemer) als voor ambtenaren.

 

Jaartal

2020

Gemeente

Type

Overig type

De overlijdensaangifte digitaal laten verlopen zodat uitvaartondernemers niet meer fysiek naar de Bevelandse (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal) gemeentehuizen moeten komen. De overlijdensaangifte digitaal laten verlopen zodat uitvaartondernemers niet meer fysiek naar de Bevelandse (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal) gemeentehuizen moeten komen. Daarnaast zorgen dat de aangifte 24/7 mogelijk is en personeel flexibeler ingezet kan worden omdat er niet meer op vaste tijdstippen ingeroosterd moet worden.

Door het digitaliseren van dit proces wordt veel tijd voor zowel de uitvaartondernemer als voor de ambtenaar bespaart. Uitvaartondernemers komen nu niet meer vanuit alle windstreken naar de gemeentehuizen maar kunnen dit nu gewoon vanachter hun computer regelen zodat zij zich kunnen focussen op hun kerntaken en niet uren kwijt zijn aan rondreizen tussen gemeentehuizen. 
Rond de 80% van alle overlijdensaangiften gebeurd nu online.- Bevelands brede samenwerking in de vorm van identiek overlijdensaangifte proces (duidelijkheid voor uitvaartondernemers) en applicatiebeheer.- De burgerlijke stand balies zijn nu voor het overgrote deel gesloten waardoor medewerkers makkelijker andere taken kunnen oppakken op basis van waar zij het meest nodig zijn. 

Digitalisering van dit proces bespaart de uitvaartondernemer kosten. Kosten die niet doorberekend hoeven worden aan nabestaanden. Uitvaartondernemers hoeven nu ook niet de angst te hebben dat er geen plek is aan de balie. Een onbeperkt aantal aangiftes kunnen gelijktijdig online gedaan worden op elk gewenst moment. Hierdoor hebben zij ook meer flexibiliteit in de afspraken met nabestaanden. 
De gezamenlijke aanpak. Door dit als groep (5 gemeenten/6 organisaties) op te pakken worden dwergen reuzen. Voor een verzorgingsgebied met ruwweg 100.000 inwoners is het makkelijker om veranderingen door te voeren dan alleen. Kennis en communicatie is gedeeld. Een verenigd Bevelanden met hetzelfde verhaal stond richting de 30tal uitvaartondernemers bij de fysieke bijeenkomst ook professioneel (overheden spreken met 1 mond) en geeft duidelijkheid.  - Het regelen van de digitale overlijdensaangifte is vooral een communicatieverhaal richting uitvaartondernemers en dan met name over de werking van e-Herkenning. ICT technisch is het niet zo ingewikkeld. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.