Praktijkvoorbeelden (187)

MijnZaken Track&Trace: Transparant en Proactief

MijnZaken is ontstaan vanuit de Omnichannel-aanpak van de VNG. MijnZaken biedt een samengesteld overzicht van zaakgegevens voor de gebruiker en de medewerker. MijnZaken omvat alle informatie over de levering van producten en diensten door de overheid die voor burgers en...

2023

Optimaal Leven

In Drenthe wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met integrale hulpverlening voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit gebeurt binnen het programma Optimaal Leven. In Assen, Emmen, Midden-Drenthe en Hoogeveen/De Wolden zijn Optimaal Leven Teams ingericht.

2023

Indicatieloze dagbesteding van ouderen

Geen stempel, geen drempel De gemeente vraagt geen indicatie meer voor de dagbesteding van ouderen, waardoor de klant- en medewerkerstevredenheid stijgt. Er is minder bureaucratie, meer tijd voor de gasten en minder kosten. Er is geen stigma voor dementie, omdat...

2023

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek merkte de beheerder en zijn medewerkers dat (met name oudere) bezoekers van de begraafplaats om een praatje verlegen zitten.

2023

'Echt of Nep?' een interactieve film voor senioren

De ontwikkelde film wordt gebruikt voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van senioren. Op een laagdrempelige manier wordt kennis bijgebracht over veilig internetgebruik. Niet door informatie te zenden, maar door de senioren mee te nemen in de ervaring en na...

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 2023

Antwoord op maat

Antwoord op maat is een project met als doel een betere informatieverstrekking aan inwoners. Het kanaal telefonie is decentraal ingericht met een extern KCC en 5 vakafdelingen met eigen nummer. Met een beter en sneller antwoord, heb je een betere...

2023

De bladermuur brengt geschiedenis tot leven

De Bladermuur is gebaseerd op een eenvoudige handeling van alle tijden: op je gemak bladeren, kijken en lezen. Zo ontstaat een flexibel expositieconcept voor het ontdekken van informatie, een (bedrijfs)geschiedenis, productlijn of verhalende serie foto’s. De primeur van de Bladermuur...

2023

Het Beelddepot: een realistisch beeld van dakloosheid

Het Beelddepot draagt bij aan een realistischer beeld van dak- en thuisloosheid met oog op de kwetsbare positie van dak- en thuislozen en mate waarin het iedereen kan overkomen. Via samenwerking tussen journalisten, ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers én (met een sturende...

2023

Vieren stadsfeest Gouda 750 jaar: Geef gouda door!

De viering van 750 jaar stadsrechten, werd aangegrepen om het beste uit de stad te halen door middel van verbinding en een feest van, voor, door de stad. Met deze stadsverjaardag wilde het programmateam inwoners, bedrijven en instellingen inspireren om...

2023

Kwikstart: landelijke en lokale informatie in 1 app

Van de ene op de andere dag op papier volwassen worden. Dat is niet niks. En voor velen, maar zeker voor kwetsbare jongeren, een uitdaging. Deze jongeren wil je zo goed mogelijk informeren over alles wat hen te wachten staat...

2023