Praktijkvoorbeelden (252)

DURF-academie

Met de DURF-Academie worden Urker jongeren de mogelijkheid geboden om hun passie uit te voeren en tegelijkertijd hun talenten te vergroten tijdens een betaalde bijbaan (vrijwilligersbijdrage). Jongeren krijgen de kans om zich binnen het verenigingsleven (sport, cultuur en zingeving) te...

2024

Achterhoek in Beweging

Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport worden binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in...

2024

De Lokale Energie Strategie

De Lokale Energie Strategie (LES) geeft een lokale invulling aan de energietransitie. De energietransitie is niet alleen een technisch en een financieel vraagstuk, maar vooral ook een sociaalmaatschappelijke opgave. Bij grote en langdurige trajecten zoals de energietransitie is er behoefte...

2024

Samenleving in actie: Assense Wijkaanpak met AI

Dichtbij en Daadkrachtig. Assen wil sterke wijken en een sterke stad. Het hoofddoel van het project is het vergroten van brede welvaart en leefbaarheid. Om de bestaande wijkaanpak van Assen te versterken, werkt de gemeente sinds kort met een AI...

2024

Naar een merkbaar en meetbaar verschil!

Het bestrijden van armoede is geen sinecure. In de gemeenten Eemsdelta en Westerkwartier, beiden gemeenten in de provincie Groningen, leven in verhouding veel inwoners met een laag inkomen en met grote geldzorgen. Dat vraag om méér dan een goed armoede-...

2024

NLDS voor heel B.V. Nederland

NL Design System maakt toegankelijk, inclusief en gebruiksvriendelijk ontwikkelen makkelijk. Het doel van dit praktijkvoorbeeld is NLDS design van de online dienstverlening van B.V. Nederland. Toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers. Ook voor laaggeletterden en niet -digivaardigen. De Online...

2024