Praktijkvoorbeelden (188)

Omscholing: Doorstroom is de Nieuwe Instroom!

De gemeente Amsterdam investeert bewust in intern potentieel, interne talenten om de organisatie en medewerkers te helpen door: bij moeilijk vervulbare functies nieuw intern potentieel daarvoor om te scholen organisatie wendbaarder te maken collega's op een verdwijnfunctie een nieuwe kans...

2023

Dementievriendelijke route de Oost

De gemeente Dronten heeft een straat laten aanleggen die speciaal is aangepast voor mensen met dementie. De looproute ligt aan de Oost in Dronten en loopt van verzorgingstehuis De Regenboog naar het winkelcentrum.

2023

Samen werken aan Onbeperkt Meedoen!

In Oude IJsselstreek werken we samen met de werkgroep Onbeperkt Meedoen aan onze droom. Onze droom is om niet meer over inclusie en toegankelijkheid te hoeven praten, maar dat het vanzelfsprekend is, in ons denken en doen. Als Oude IJsselstreek...

2023

MijnZaken Track&Trace: Transparant en Proactief

MijnZaken is ontstaan vanuit de Omnichannel-aanpak van de VNG. MijnZaken biedt een samengesteld overzicht van zaakgegevens voor de gebruiker en de medewerker. MijnZaken omvat alle informatie over de levering van producten en diensten door de overheid die voor burgers en...

2023

Optimaal Leven

In Drenthe wordt al enkele jaren geëxperimenteerd met integrale hulpverlening voor inwoners met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit gebeurt binnen het programma Optimaal Leven. In Assen, Emmen, Midden-Drenthe en Hoogeveen/De Wolden zijn Optimaal Leven Teams ingericht.

2023

Indicatieloze dagbesteding van ouderen

Geen stempel, geen drempel De gemeente vraagt geen indicatie meer voor de dagbesteding van ouderen, waardoor de klant- en medewerkerstevredenheid stijgt. Er is minder bureaucratie, meer tijd voor de gasten en minder kosten. Er is geen stigma voor dementie, omdat...

2023

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek merkte de beheerder en zijn medewerkers dat (met name oudere) bezoekers van de begraafplaats om een praatje verlegen zitten.

2023

'Echt of Nep?' een interactieve film voor senioren

De ontwikkelde film wordt gebruikt voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van senioren. Op een laagdrempelige manier wordt kennis bijgebracht over veilig internetgebruik. Niet door informatie te zenden, maar door de senioren mee te nemen in de ervaring en na...

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 2023

Antwoord op maat

Antwoord op maat is een project met als doel een betere informatieverstrekking aan inwoners. Het kanaal telefonie is decentraal ingericht met een extern KCC en 5 vakafdelingen met eigen nummer. Met een beter en sneller antwoord, heb je een betere...

2023