Praktijkvoorbeelden (187)

Wendbaar en ambitieus (be)sturen

Deze casus is succesvol omdat het doorlopen proces niet alleen geleid heeft tot een product: een doelgericht collegeprogramma. Het heeft versterking van de professionaliteit van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie opgeleverd en een doelgerichte P&C cyclus.

2023

Traineeship 'next level' gemeentejuristen

In deze krappe arbeidsmarkt is gemeente Enschede op zoek naar nieuw juridisch talent. Het eigen ontwikkelde Juridisch traineeship heeft 4 talentvolle juristen opgeleverd.

2023

Het Alkmaarse Burgernetwerk

Gemeente Alkmaar plaatst in 2021, 2022 en 2023 telkens een nieuwe serie burgersensoren in de stad. Deze zijn door de bewoners gebouwd voor het volgen van decibel metingen en luchtkwaliteit. De meetdata is toegankelijk voor iedereen.

2023

Onderzoek naar doorgifte van persoonsgegevens

Gemeente Amsterdam heeft een format en een procesplaat samen met 2 externe advieskantoren ontwikkeld, in lijn met hun eigen privacy beleid. Hiermee anticiperen ze op verdere ontwikkeling van het cloudbeleid. Dit wordt gebruikt als blauwdruk om alle processen die zij...

2023