Gemeente Huizen gaat de komende 10 jaar het wijkonderhoud op een andere wijze organiseren. Samen met inwoners en organisaties wordt meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving gecreëerd.

Jaartal

2024

Gemeente

De brede samenwerking is nodig om de grote opgaven waar de samenleving voor gesteld staat in de wijk samen op te pakken. Denk daarbij aan klimaat, vergroening, inclusie, participatie, educatie en energietransitie. Samen gaan de betrokken partijen het wijkonderhoud plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren. Professioneel beheer van de fysieke buitenruimte en sociaal beleid (participatie, nieuwe mogelijkheden voor mensen met achterstand tot een gave baan) gaan hierin samen op. Het afgesloten convenant loopt 10 jaar, vanaf de start in 2024 tot 2034. 

Succesvol  

Door de gemeente zijn vooraf (in 2023) aan de uitvraag brede online dialogen met stakeholders, bewoners en potentiële marktpartijen gevoerd. De openbare aanbesteding zelf was eenvoudig van opzet maar vereiste veel visie en verandering van de inschrijvers. Van inschrijvers werd geëist dat zij samen met een SW-bedrijf inschreven. De inschrijving bestond uit een summiere Excel, waarmee objectief de fictieve inschrijfprijs bepaald werd. 
De vier hoogst eindigende inschrijvers werden vervolgens uitgenodigd voor teamassessments met het team van de gemeente. De assessments werden afgenomen door deskundigen volgens de vooraf gepubliceerde methode. De combinatie ‘Van Doorn/De Eijk Duurzaam Werk’ won de aanbesteding. 

Waardevol    

Belangrijk voor de gmeente is inzet, opleiding van en samenwerking met de eigen medewerkers, SW-bedreijven, betrokken inwoners en aannemers. Uitgangssituatie is om via instroom en doorstroom, uitstroom te realiseren. 
In de samenwerking wordt “beschermd werk” geïntegreerd en ongekend talent zo goed mogelijk ingezet in een sociale, groene, duurzame ontwikkelomgeving. Daarnaast creëert de methode maximale maatschappelijke waarde in zowel het fysieke als in het sociale domein. Dat komt door de gestandaardiseerde methodes waarmee wordt gewerkt (datagedreven risicogestuurd assetmanagement) waarbij de driehoek kosten-prestaties-risico's geoptimaliseerd wordt, de governance glashelder geregeld is, de strategie voor iedereen duidelijk is en de organisatie klaar is om te leren (fout-tolerant, positief). 

Herbruikbaar  voor andere gemeenten 

De documentatie van de voorbereiding (denk aan voorbereidende gesprekken, de dialoogsessies voorafgaand aan de aanbesteding, de methode van inkopen/aanbesteden/gunnen/governance) en alle bijgaande documenten (convenant, raamovereenkomst, motivaties, uitleg, communicatie) zijn herbruikbaar. 
De gemeente Nijkerk heeft hiervan in 2023 meteen gebruik gemaakt en start begin 2024 op dezelfde manier een brede samenwerking wijkonderhoud. Het traject in Nijkerk nam 4 maanden in beslag. Andere gemeenten (of regio's) kunnen met de gedocumenteerde en gestandaardiseerde (en juridisch getoetste) methode zelf een begin maken van de bottom-up methode die ervoor gaat zorgen dat de kracht van de wijken ontwikkeld wordt. De ABCD methode is onderdeel van de aanpak om de samenwerking te realiseren. 

Winnen    

In de VUCA wereld zitten gemeentes verlegen om eenvoudige oplossingen te vinden voor complexe ('wicked') uitdagingen. Die zijn er niet. De brede samenwerking wijkonderhoud ontschot en voegt fysieke uitdagingen samen met sociale innovatie. "Samen" als basis om oplossingen te creëren voor de VUCA toekomst. Nergens in Nederland wordt een dergelijke integrale aanpak voor een hele gemeente zo gedaan. Huizen pakt het aan, en daarom zou de brede samenwerking wijkonderhoud Huizen moeten winnen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.