Praktijkvoorbeelden (188)

Opknapplannen voor en door de wijk

De gemeente heeft als doel om in samenspraak met bewoners de openbare ruimte op te knappen en tevens te kijken naar ontmoetingsplekken, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving.

2020

Van bewonersverhalen naar opgaven in de wijk

De gemeente start in Meerzicht met een wijkverkenning, met als doel in kaart te brengen hoe bewoners hun buurt beleven. Hiervoor gebruiken ze de storytellingmethodiek (97 verhalen): een laagdrempelige manier om inzicht te verkrijgen in de leefwereld van bewoners.

2020

Meet the Locals

Op 1 januari 2019 is de gemeente Beekdaelen gefuseerd en zijn wij gestart met het project "Meet the Locals". In oktober 2020 is het project officieel gelanceerd. Het versterken van de leefbaarheid voor de eigen inwoners, door ze in contact...

2021

Datalab Energietransitie

Informatie over de energietransitie samenbrengen in 1 platform en ontsluiten voor verschillende stakeholders met verschillende doelen: Sturing op processen, samenwerking stimuleren binnen en buiten de gemeente.

2020

Een knap staaltje dienstverlening, in tijden van crisis

De gemeente Ede wil door een zeer snelle verwerking van de Tozo-aanvraag, de ondernemers op een makkelijke en snelle wijze hun aanvraag digitaal in te laten dienen en deze behandelen, zodat zij binnen korte termijn een uitslag hebben over het...

2020

Direct Duidelijk Enschede

Duidelijk communiceren, zodat iedereen overheidsinformatie begrijpt. Dat is het doel van de campagne Direct Duidelijk. Januari 2019 heeft de gemeente Enschede hun handtekening onder de Direct Duidelijk Deal gezet, en sindsdien zetten zij zich in voor heldere overheidscommunicatie.

2020

Een datavaardige organisatie vraagt om een holistische aanpak

Werken met data is nu vaak nog optioneel, maar wordt in de nabije toekomst voor iedereen een vereiste. Elke medewerker zal dan ook geïnformeerd, geïnspireerd en gemotiveerd moeten worden om met data aan de slag te gaan. Door een programma...

2020