Bewoners met ideeën voor de stad een podium bieden en verbinden aan een netwerk van ondernemers, fondsen, banken, wijkraden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en betrokken stadgenoten. 

Jaartal

2021

Gemeente

Inmiddels hebben 12 Initiatievencafé’s in de stad plaatsgevonden, waarbij elke keer zes tot acht nieuwe pitches te horen waren. Deze (in totaal meer dan 100) ideeën zijn gerealiseerd of verder gekomen, of de initiatiefnemer heeft besloten het niet, anders of later uit te voeren. Tijdens de netwerkborrel daarna zijn vele nieuwe initiatieven bedacht, samenwerkingsverbanden aangegaan en wordt de bruisende energie voor Haarlem gedeeld. Hierdoor is het netwerk verbreed tussen initiatiefnemers, ondernemers, gemeente, platforms in de stad, betrokken Haarlemmers en maatschappelijke partners en is de samenwerking tussen Haarlemmers met een idee en de gemeente verbeterd. 

Het publiek breidt zich iedere keer uit, waarbij we nu als vast partners de Rabobank, het VSB fonds en twee lokale fondsen aan ons hebben verbonden. Hiernaast zijn diverse initiatievenplatforms, wijkraden, maatschappelijke organisaties en ondernemers van de partij. Dit wordt iedere keer met veel enthousiasme georganiseerd door een vast team vanuit de gemeente die ook de muziek en presentatierol bekleed. 
Het Initiatievencafé is inmiddels een begrip in Haarlem en ook vanuit elders in het land wordt belangstelling hiervoor getoond. De positieve energie, de pitchtraining vooraf, het cadeautje vanuit het publiek en met z’n allen werken aan een mooier, groener en socialer Haarlem, maakt dat dit het pareltje van het programma Nieuwe Democratie is en waarmee we vele mooie nieuwe ideeën voor de stad helpen realiseren. 

Het Initiatievencafé wordt door de pitchers, het publiek en de gemeente goed gewaardeerd. Iedereen gaat met een glimlach, een zak vol visitekaartjes en/of aangeboden hulp naar huis. 
Het café is voor iedereen gratis toegankelijk en vindt iedere keer op een andere plek in de stad plaats. Extra aandacht wordt gegeven aan de jongeren om die hiervoor uit te nodigen en bij elke editie zijn er minstens twee jongeren die hun idee pitchen. Het gaat bij deze bijeenkomst alleen om sociaalmaatschappelijke ideeën. Bewoners worden zo geholpen om deze initiatieven een podium te geven zodat meer maatschappelijke ideeën van de grond komen en er een leefbaarder en socialer klimaat in de stad ontstaat, zoals ook in het Coalitieprogramma staat beschreven. 

Na ieder Initiatievencafé wordt geëvalueerd, zodat het de volgende keer nog beter is. Geprobeerd wordt om scherp te blijven en creatief blijven in mogelijke aanpassingen en/of verbeteringen. Gedurende de Coronaperiode is een samenwerking aangegaan met de lokale radio Haarlem105. Van te voren is in een uitzending middels een interview iets verteld over het café en werd live uitgezonden via tv en radio en daarna nog 20 keer herhaald. Zo kon het Initiatievencafé door blijven gaan en kregen de initiatiefnemers toch hun ruimte en publiciteit voor hun idee en oproep en is ook een nieuwe doelgroep bereikt. Vanaf nu is het idee om de combinatie van live (het liefst fysiek) en naluisteren/kijken via Youtube vast te houden. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.