Wat kun je als gemeente doen om nóg meer kinderen en jongeren te bereiken die binnen de kindregeling vallen? In Arnhem werkt het Lokaal Expertiseteam (LET) continu aan nieuwe ideeën om deze doelgroep te bereiken én te binden. In gesprek met Melvin Kolf, projectleider.

 

Jaartal

2024

Gemeente

Sinds de start van het LET-team (samenwerkende jongerenwerkorganisaties) is het team sterk gegroeid. Inmiddels vormen de 16 professionals met elkaar een hecht team. 

“Binnen ons team zit er veel denk- en doekracht met vertrouwen als vertrekpunt. Het zit ook in het dna van de medewerkers zelf. Ze durven buiten de kaders te denken”, vertelt Melvin.

Kinderen bereiken én vasthouden

Op het moment van het interview (mei 2024) zijn bij het LET-team 107 kinderen van onder de 16 jaar bekend, 114 van boven de 16 jaar en 92 ouders. Melvin is er zichtbaar trots op. “Tegelijkertijd denken we ook steeds na over wat de volgende stap kan zijn om deze kinderen en jongeren vast te houden, én hoe we nieuwe jongeren kunnen vinden.” Het team werkt hierin goed samen met de bestuursadviseur van de gemeente en de wijkteams. “We grijpen eigenlijk steeds iedere kans aan om zichtbaar te zijn en te laten zien dat we die brede ondersteuning kunnen bieden.”

Documentaire Kind van het Toeslagenschandaal

In april 2024 werd de documentaire Kind van het Toeslagenschaal als eerste getoond aan de leden van de Tweede Kamer. De tweede keer gebeurde dat in een bioscoop in Arnhem. “We kenden de documentairemakers omdat ze in een van onze buurthuizen opnames hebben gemaakt. Gelukkig konden we regelen dat de documentaire ook bij ons werd vertoond. We nodigden alle ambtenaren van de gemeente uit én de gedupeerde ouders en hun kinderen.” Na afloop organiseerden ze nog een panelgesprek met de wethouder, de documentairemakers, hoofdpersoon Jaïr en een andere jongere die kind is van gedupeerde ouders.  

“Op dat moment kwam ook de dialoog tot stand. We spraken een aantal ouders en wat bleek: de gesprekken gingen niet over spullen of coaching, maar juist over het luisterend oor. Ouders herkenden in de documentaire het verdriet van hun eigen kind. In de weken daarna ben ik nauw contact blijven houden. Voor hen zat de brede ondersteuning niet in spullen of coaching, maar in het luisterend oor. Dan merk je dat zo’n gezamenlijke sessie ervoor zorgt dat ouders én hun kinderen je weer beter weten te vinden.”

Boksclinic

Het LET-team werkt ook samen met een ervaringsdeskundige. Melvin legt uit: “Zij heeft een groot netwerk in de stad, en in het land. Ook organiseert ze 1 keer per 3 maanden een event voor jongeren op het gebied van kunst, cultuur en sport.” Een van de laatste events was een boksclinic waar boksen werd ingezet als middel om naast het sporten ook gewoon te praten of je hart te luchten. “We ontvingen 18 kinderen die wilden meedoen en daarmee ook een uitlaatklep vonden.” Daar draait het volgens Melvin bij alle events om: dat jongeren gehoord worden én elkaar kunnen ontmoeten.

Nieuwe online campagne

Sinds de start van de kindregeling is het LET-team zeer actief op social media: in Facebook-groepen, op Instagram, en met een eigen website. Melvin vertelt: “We zijn al ongelofelijk trots op hoeveel kinderen en jongeren we daarmee hebben bereikt. Maar tegelijkertijd: er zijn in Arnhem ongeveer 1.100 gedupeerde kinderen, dus we missen er nog 900!” 

Het LET-team heeft voor zichzelf een doel gesteld om in 10 maanden tijd nog eens 200 kinderen en jongeren te bereiken. “Daarmee komen we in een volgende fase, die ook vraagt om nieuwe activiteiten, zoals de boksclinic en de bijeenkomst rond de documentaire met Jaïr. Maar het vraagt ook om meer: daarom brainstormen we op dit moment over een nieuwe oproep, bijvoorbeeld met een film over onze medewerkers. 

We laten daarin de diversiteit van ons team zien.”  De professionals die de jongeren helpen, wonen allemaal zelf in de wijk en hebben daarnaast ook vaak een andere functie als jongerenwerker op een school, of ze begeleiden jongeren met schulden. “Het idee is om iedereen wat te laten zeggen, maar de vorm kan nog variëren van een actiefilmpje tot iets met een animatie”, lacht Melvin. “Het wordt in ieder geval een nieuwe poging om meer jongeren naar ons team te leiden.”

Ontwikkelen

Melvin benadrukt dat het echt nodig is je als team te blijven ontwikkelen. “Je merkt bijvoorbeeld dat onrust in de media over de toeslagenaffaire meteen zijn weerslag heeft op het aantal deelnemers bij activiteiten. Dus dat betekent voor ons heel hard werken om geruchten te ontkrachten en te laten zien: wij doen het echt anders!” Laatst vertelde een jongere: ‘Jullie hebben mij op het juiste spoor gezet en geholpen mijn droom waar te maken én dat ik naast mijn passie ook mijn studie moet volgen’. En dat is precies waar het volgens Melvin om draait: “Kleur brengen in hun leven, geloof, en het allerbelangrijkste: hen de ruimte en ondersteuning geven om te helen.”