In de gemeente Eindhoven werken beleid en uitvoering nauw met elkaar samen binnen de hersteloperatie. Niet alleen met uitvoeringsorganisatie WIJeindhoven, maar ook intern wordt er goed afgestemd met bijvoorbeeld de afdelingen Communicatie en Financiën. 

Jaartal

2024

Gemeente

Door deze korte lijntjes zorgen ze steeds voor de juiste verwachtingen bij ouders. In gesprek met Ine van den Akker, Wendy Manders en Christina van Marle.

Ontwikkeling

Aan het begin van de hersteloperatie kreeg iedere ouder die zich meldde voor ondersteuning te maken met één en dezelfde wijkteammedewerker. “Dat werkte perfect, totdat er te veel aanmeldingen kwamen voor die ene persoon.” Vanaf dat moment werden de aanvragen verdeeld over meer medewerkers en ontstond er behoefte om een specialistisch team samen te stellen. Dat team bestaat op dit moment uit zes medewerkers verdeeld over de wijken in de gemeente Eindhoven, in de wandelgangen ook wel de ‘Club van 6’ genoemd. Ine legt uit: “Het voordeel van zo’n specialistisch team is dat er gericht hulp kan worden geboden en dat de ‘Club’ inmiddels veel ervaring heeft met het begeleiden van (mogelijk) gedupeerde ouders en hun kinderen.”

Need to have 

Wendy vertelt: “In het begin zochten we naar kaders om mogelijk gedupeerde ouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Gesprekken met andere gemeenten en de landelijke webinars van de VNG hebben ons daarbij erg geholpen. Met de inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen en de aanvullende uitgangspunten vanuit de VNG stellen de wijkteammedewerkers nu de vraag áchter de vraag van de ouder, namelijk: welk doel bereik je met een aankoop, van bijvoorbeeld een bankstel? Zo merkten we dat een kind in een gezin geen vriendjes durfde mee te nemen naar huis vanwege de kapotte bank. In die situatie wisten we zeker: met de aanschaf van een nieuwe bank wordt een doel bereikt. Namelijk dat ouder en kind zich beter in hun vel voelen, weer mensen over de vloer durven vragen en zich weer kunnen richten op de toekomst. Dan is het dus echt ‘need to have’.’

Iedere zes weken komt de ‘Club van 6’ samen met de gemeente om de casuïstiek te bespreken”, vertelt Christina. Tijdens dit overleg worden bijzondere vragen of ideeën over hoe een casus moet worden aangepakt met elkaar besproken. Zo leren we van elkaar, het is heel laagdrempelig.

Casuïstiekoverleg

Iedere zes weken komt de ‘Club van 6’ samen met de gemeente om de casuïstiek te bespreken”, vertelt Christina. Tijdens dit overleg worden bijzondere vragen of ideeën over hoe een casus moet worden aangepakt met elkaar besproken. Zo leren we van elkaar, het is heel laagdrempelig.

Wendy benadrukt: “Natuurlijk worden in dit overleg geen persoonsgegevens gedeeld: we geven elkaar alleen tips en adviezen over hoe iets aan te pakken. Zo was er een ouder die een bedrijf wilde starten. In het overleg werd de casus besproken en reageerde een collega: laat die ouder een bedrijfsplan maken en verwijs de ouder door voor advies naar een specialist bij de gemeente. Heel fijn.”

Flyer

Het in contact komen én blijven met gedupeerde ouders en hun kinderen is één van de doelen die het team nastreeft. “Toen de kindregeling startte hebben we samen met de afdeling Communicatie een plan gemaakt”, vertelt Wendy. “We hebben posters laten maken en hebben die door de hele stad opgehangen, onder andere bij buurthuizen en wijkcentra.” Ook is er een communicatieplanning: “Hierin hebben we opgenomen welke onderdelen we periodiek onder de aandacht willen brengen en op welke manier. Zoals bijvoorbeeld een artikel in het huis-aan-huisblad Groot Eindhoven. Ook hebben we op onze website een aparte pagina over de hersteloperatie. Als we bijvoorbeeld van de VNG een link naar een video over de kindregeling krijgen, nemen we die meteen mee op deze pagina.” 

Doorontwikkeling 

Inmiddels zijn bijna alle processen rondom de hersteloperatie ingeregeld. De projectgroep Hersteloperatie Toeslagen focust zich nu op de doorontwikkeling van de processen. Ine legt uit: “Bijvoorbeeld hoe we omgaan met het betalen van noodzakelijke aankopen voor en door ouders. En daaropvolgend de verantwoording over de gemaakte kosten. We hebben nu een werkgroep, samen met afdeling Financiën, om te kijken hoe we dit proces verder kunnen optimaliseren.” 

Samen

Met z'n drieën vinden ze dat de organisatie zich enorm heeft mee-ontwikkeld met het proces van de hersteloperatie. “Toen we pas begonnen, dachten we alleen een paar mensen te moeten bellen. Dat bleek heel anders te zijn”. Ze waren en zijn blij met de uitgangspunten vanuit de Wet hersteloperatie toeslagen. Christina voegt toe: Wij zochten in het begin vooral de verbinding met de aanpak van de overheid. Het gaat tenslotte ook om het wekken van de juiste verwachtingen naar de gedupeerde ouders.” Ze hopen voor ouders en vooral voor hun kinderen perspectief te bieden. “Juist de kinderen hebben de zwaarste klappen gekregen. We hopen met onze aanpak kinderen het gevoel te geven dat ze ondanks alle ellende toch kans hebben op een nieuwe start!”