Vanaf 2017 heeft de gemeente met het voortgezet onderwijs jongerenparticipatie ontwikkeld. Het idee achter dit project was de participatie naar een hoger plan te tillen door jongeren binnen een professioneel kader op een kritische, journalistieke manier naar hun omgeving én de gemeente te laten kijken.

Jaartal
2021
Gemeente

Een solide en onafhankelijke lokale journalistiek, die betrokkenheid op maatschappelijke thema's verhoogt en toekomstige burgers nu al bereikt. 

Het resultaat is een onafhankelijk mediafonds dat lokale journalistieke projecten ondersteunt waarbij jongeren actief worden betrokken. Het fonds is minimaal drie jaar actief, en zet in op bereik van groepen die tot nu toe slecht door lokaal nieuws worden bereikt: jongeren, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lagere taalvaardigheid. Het project zet in op mediawijsheid, talentontwikkeling en journalistiek op wijkniveau. Het fonds wordt ondergebracht bij een stichting om de afstand tussen de gemeente en de journalistiek inhoud te borgen. 

Dit verhoogt maatschappelijke betrokkenheid en stimuleert de lokale democratie. Meer dan 100 Hilversummers dachten mee over de opzet en de overgrote meerderheid is enthousiast over het op deze manier betrekken van jongeren. Bij het ontwikkelen van deze vorm van participatie werkte de gemeente onder meer samen met het A. Roland Holst College, Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum, MBO College, de School voor Journalistiek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Talk Radio, NH Nieuws, Talk Radio, Dudok Radio, een aantal mediamakers en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. 

Een van de programmalijnen zet in op het delen van kennis en het meten van bereik. Het slechte bereik van lokale journalistiek onder jongeren is in heel Nederland een probleem, en alle binnen het programma verzamelde kennis en inzichten worden actief gedeeld als open source. Elke gemeente en elke (lokale) media-instelling kan deze gebruiken. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.