Praktijkvoorbeelden (34)

Filter resetten

SDG House Cleantech Regio maakt Global Goals haalbaar voor het mkb

‘De wereld duurzamer maken kunnen we niet aan anderen overlaten, we moeten er zelf mee aan de slag. In onze eigen stad, onze eigen omgeving en binnen onze eigen organisaties.’ Dat zei wethouder Thomas Walder van Deventer bij de opening...

Ondernemershuis Deventer en Cleantech Regio (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) 2022

Tilburg Ten Miles gaat Global Goals

Op 25 september 2022 bestaan de Global Goals 7 jaar, een moment waarop wordt stilgestaan bij wat al is bereikt en wat er nog kan verbeteren. In deze week vinden er over de hele wereld evenementen plaats die het belang...

2022

Duurzame duinwatertappunten op Schiermonnikoog

Dagelijks worden in ons land vijfhonderdduizend plastic flesjes weggegooid, waarvan een deel als zwerfafval in de natuur belandt. Met de installatie van openbare watertappunten laat Global Goals gemeente Schiermonnikoog zien dat het echt onnodig is om plastic flesjes te kopen...

2022

Schiedam koppelt de Global Goals aan de begroting

Door in de begroting de koppeling te maken met de Global Goals wordt voor de politiek en het publiek zichtbaar gemaakt waar de raad en college lokaal werken aan deze Global Goals. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen kan de...

2022

Stichting Oosterhout SDG Lokaal verbindt ondernemers

Het belang van partnerschappen is essentieel in het behalen van de 17 duurzaamheidsdoelen. Stichting Oosterhout SDG Lokaal zet een stap in de goede richting en verbindt de gemeente met ondernemers en onderwijs om de duurzaamheidsdoelen te vertalen naar lokale acties.

2022

Circulaire economie en eerlijker werk in Meierijstad

Verantwoorde consumptie en productie, dáár willen we naartoe. Waar wat voorheen als afval werd gezien en behandeld, gaan steeds meer gemeenten over op hergebruik van spullen en grondstoffen. Via het Spullenplein in Meierijstad krijgen herbruikbare of repareerbare spullen een nieuw...

2021