De gemeente Oss verbindt de 17 Global Goals, duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, op verschillende manieren aan het gemeentebeleid. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners en ondernemers om met duurzaamheid aan de slag te gaan middels Global Goals. Daarom is het initiatief genomen voor een HAN Werkplaats Global Goals, waarin studenten lokale ondernemers over de Global Goals adviseren.
 

Jaartal

2023

Gemeente

De Werkplaats Global Goals is een verfrissende en positief ingestoken onderwijsmodule. Tweedejaars studenten Bedrijfskunde van HAN University of Applied Sciences adviseren ondernemers over de toepassing van de Global Goals in hun bedrijf. De gemeente Oss faciliteert deze werkplaats samen met de Kracht van New Business Oss.

De studenten maken een flyer en een milieuverslag, die ondernemers kunnen gebruiken voor hun klanten en leveranciers. De eerste editie van de HAN Werkplaats Global Goals startte in februari 2020. Het enthousiasme en energie van alle deelnemers zorgde – ook tijdens twee lockdowns - voor een vanzelfsprekende borging om deze werkplaats door te ontwikkelen naar de vierde editie in 2023.

Win-win situatie

De HAN Werkplaats biedt voordelen aan de verschillende partijen. De ondernemers maken kennis met de Global Goals en kunnen middels indicatoren duurzame impact inzichtelijk maken. Daarnaast krijgen studenten te maken met de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven en leren zij hun theoretische kennis te vertalen naar praktische toepassing voor echte bedrijven. Ten slotte heeft ook de gemeente Oss als Global Goals gemeente veel baat bij bredere bewustwording van de Global Goals in de samenleving. De duurzame ontwikkelingsdoelen gaan immers over veel meer dan alleen gemeentebeleid. De doelen vragen dan ook om brede bewustwording en draagvlak, zodat duurzaamheid een gezamenlijk gedragen opgave wordt.

Frank den Brok, wethouder Economie: ‘Met de HAN Werkplaats Global Goals ondersteunen wij ondernemers op een praktische manier, dankzij de inzet van studenten. Waarom het werkt? Deze bedrijfskundigen van de toekomst vertalen de Global Goals naar de taal van hun toekomstige werkgevers!’