In Waalwijk zijn de Global Goals een belangrijk thema geworden. In de raadsvoorstellen is een SDG-paragraaf opgenomen waarmee meer bewustwording over de duurzame ontwikkeldoelen wordt gecreëerd. Daarnaast wordt duurzaamheid in brede zin verder geïntegreerd binnen de gemeentelijke organisatie.

Jaartal

2023

Gemeente

Global Goals in raadsvoorstellen

Waalwijk is een gemeente die zich volop inzet voor duurzaamheid. In Waalwijk zijn de Global Goals, ook wel Sustainable Development Goals (SDG's) genoemd, een belangrijk thema geworden in de raadsvoorstellen. Sinds een aantal jaar is een duurzaamheidsparagraaf een standaard onderdeel van het format van elk raadsvoorstel. De gemeenteraad heeft in 2021, met een unaniem aangenomen motie, gevraagd om in deze duurzaamheidsparagraaf de koppeling te maken met een of meerdere Global Goals.

Interne bewustwording

Deze unaniem aangenomen motie is tevens als kans aangegrepen om de Global Goals onder de aandacht te brengen van de gehele organisatie. Het startschot hiervoor was de Global Goals Vlaggendag op 23 september 2022. Op deze dag heeft de wethouder de Global Goals vlag opnieuw – de vlag hangt namelijk altijd uit in Waalwijk – gehesen en een inspirerend bericht op de sociale media geplaatst.

Vervolgens is binnen de gemeente werk gemaakt van bewustwording en voorlichting over de Global Goals voor medewerkers. Via trainingen in de ‘Waalwijk Academie’ is aan medewerkers een handreiking gegeven over hoe de Global Goals toegepast kunnen worden in bijvoorbeeld een raadsvoorstel. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was niet alleen dat de pararaaf in het raadsvoorstel wordt ingevuld, maar dat wordt nagedacht over duurzaamheid in brede zin binnen het gemeentelijke beleid.

Duurzaamheid

Hierbij heeft duurzaamheid niet alleen te maken heeft met het ecologisch kapitaal, maar ook met het economische en sociaal-culturele kapitaal. Door bij elk raadsvoorstel goed de duurzaamheidsbijdrage in beeld te brengen helpt dat bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van Waalwijk.

Na het analyseren van de raadsvoorstellen blijkt dat meer dat de helft van de raadsvoorstellen een koppeling maakt met de Global Goals in de duurzaamheidparagraaf. Hiermee wordt niet alleen laten zien dat duurzaamheid binnen de gemeente belangrijk gemaakt wordt, maar ook hoe deze doelen in beleid en activiteiten concreet geïntegreerd worden.