Deventer is sinds 2016 Global Goals gemeente en werkt al jaren aan lokale duurzame initiatieven en bewustwording. Als lid van het internationale netwerk van historische Hanzesteden zette Deventer zich tevens succesvol in voor het internationaal omarmen van de Global Goals. Daardoor worden de Global Goals nu ook als richtinggevend kader gehanteerd bij het netwerk van Hanzesteden.

Jaartal

2023

Gemeente

Kerngroep Deventer4GlobalGoals

Deventer werkt lokaal, regionaal en internationaal aan de Global Goals. Lokaal en regionaal werkt de gemeente onder meer via een kerngroep Deventer4GlobalGoals. De gemeente werkt hierdoor mee aan bewustwording en voorlichting over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor lokale ondernemers in Deventer. Het Ondernemershuis Deventer is daardoor in 2022 officieel SDG House geworden voor de Regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen).

In de kerngroep Deventer4GlobalGoals werken bedrijven, onderwijsinstellingen, de creatieve sector, maatschappelijke organisaties en de gemeente samen aan bekendmaking en bewustwording rondom de Global Goals en het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan het behalen ervan. Zij richten zich hierbij met name op het lokale MKB. Door te inventariseren welke ondernemers in Deventer de Global Goals als kompas voor hun bedrijf gebruiken en deze ondernemers de kans te geven om hun voorbeelden toe te lichten (online en offline), raken nieuwe ondernemers geïnspireerd om zelf een bijdrage te gaan leveren.

Bedrijven die een waardevolle bijdrage aan de lokale economische groei leveren, hebben vaak ook een positieve impact op diverse maatschappelijke opgaven in Deventer. Deze bedrijven worden extra beloond met een "Global Goals" prijs tijdens het jaarlijkse Deventer Ondernemersevent. Daarnaast worden de beste praktijkvoorbeelden maandelijks uitgelicht in de lokale pers.

Global Goals in het internationale Hanzeverbond

Vanuit de uitgesproken ambitie om deze beweging de komende jaren voort te zetten en nader uit te bouwen, heeft de gemeente Deventer in 2022 het initiatief genomen om samen met partnerstad Osnabrück de Global Goals te verbinden aan het internationale Hanzeverbond. Als historische Hanzestad is Deventer sinds 1980 lid van dit internationale stedennetwerk, samen met 192 steden uit 16 landen. Het initiatief werd tijdens de Internationale Hanzeconventie van 28 mei 2022 in Neuss (Duitsland) unaniem omarmd. Sindsdien zijn de 17 Global Goals officieel opgenomen in de statuten van de Hanze.

Duurzame focus tijdens jaarlijkse Hanzedagen

Daarnaast worden de duurzame ontwikkelingsdoelen opgenomen in de richtlijnen voor de organisatie van de jaarlijkse internationale Hanzedagen en is een nieuwe vaste werkgroep “Duurzame Hanze” opgericht. De gaststad van de Hanzedagen zal met steun van deze werkgroep ervoor zorgen dat met deze doelen rekening wordt gehouden in de programma's van de Jeugd Hanze, het Economisch Forum, de Hanzemarkt en andere geschikte programmaonderdelen van de internationale Hanzedagen.

De nieuwe werkgroep “Duurzame Hanze” bestaat uit vertegenwoordigers van acht steden uit vijf landen. Deventer heeft voor het eerste jaar de taak van voorzitterschap van deze nieuwe werkgroep op zich genomen. De werkgroep organiseert jaarlijks meerdere kennisuitwisselingen rondom thema’s gelieerd aan de Global Goals, zoals duurzame energie en toerisme. Ook de jongeren organisatie van de Hanze (the Youth Hansa) heeft na overleggen met de gemeente Deventer de Global Goals volledig omarmd. Zij koppelen sinds vorig jaar al hun activiteiten aan de SDG’s. Een Deventer studente is zelfs SDG coördinator voor de Jeugd Hanze geworden.

Hanzejaar

Het historische Hanzeverbond waar Deventer zo nauw mee verbonden is, heeft ook voor inspiratie gezorgd voor een thematisch evenementenjaar in de stad en regio. Deventer viert in 2023 samen met acht andere Hanzesteden in Oost-Nederland het Hanzejaar. Eén van de thema’s van het Hanzejaar 2023 in Deventer is gericht op de 17 duurzame doelen. Er komt een Cycle4GlobalGoals fietstocht van partnerstad Sibiu (Roemenië) naar Deventer om meer bewustwording over de SDG’s te creëren. 

Ook wordt in Deventer veel aandacht besteed aan duurzaam ondernemen. Bedrijven die een waardevolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van de lokale economie ontvangen extra punten en dus een grotere kans op een kavel op het Bedrijvenpark A1. Deze bedrijven dragen bij aan een duurzaam en circulair Deventer, en daarmee aan een duurzame wereld. Het criterium ‘verduurzaming van de economie’ wordt getoetst aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.