De gemeente Súdwest-Fryslân wil met behulp van de Sustainable Development Goals (SDG’s) vanuit een breed perspectief integrale keuzes en afwegingen maken bij grote ontwikkelingen en projecten.
Momenteel worden de SDG’s niet eenduidig betrokken bij de beleidsvorming. Een team van SDG trainees ontwikkelde samen met de gemeente een nieuw besluitvormingsproces dat helpt om de SDG’s zowel eerder als breder in te zetten en duurzaam en integraal denken te stimuleren.

Jaartal

2022

Gemeente

Gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft Brede Welvaart als kompas. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn als raamwerk voor integrale duurzaamheid een belangrijke toevoeging hieraan. Daarom werd de hulp van SDG trainees ingeroepen om de implementatie van de SDG’s in de gemeente verder te brengen en een nieuw besluitvormingsproces te ontwikkelen.

De zoektocht van de gemeente Súdwest-Fryslân naar voorbeelden was voornamelijk gericht op gemeenten in Nederland. Een enquête onder gemeenten leverde echter op dat hier nog weinig tools voor beschikbaar zijn. Een bredere zoektocht onder internationale voorbeelden resulteerde in een aantal goede tools en praktijken. Hiermee zijn de SDG trainees aan het werk gegaan met een vertaalslag naar de eigen gemeente.

Het besluitvormingsproces in drie fasen
Op basis van deze voorbeelden is een besluitvormingsproces van drie fasen ontwikkeld, dat passend is voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Tijdens een praktijkproef is de analysefase van het proces intern getest onder begeleiding van de ontwikkelaars.

Het voorgestelde besluitvormingsproces biedt een logische werkwijze om van een (abstract) maatschappelijk vraagstuk tot een concreet beleidsvoorstel te komen door drie fasen te doorlopen. In de eerste fase wordt een probleem geanalyseerd, door middel van een ‘Causal Loop Analyse’. Vervolgens worden de oorzaken en gevolgen van het probleem gekoppeld aan de SDG's. Hierbij worden de meest relevante SDG's gekozen op basis van hun betrekking tot het probleem door middel van de SDG-cirkeloefening. Tijdens deze analysefase ontstaat er een root cause analyse en een denkkader van waaruit oplossingen bedacht kunnen worden. Hierna volgen de afwegingsfase en de vormgevingsfase. Deze worden in de later stadium verder uitgewerkt.

Aanbevelingen voor een vervolgopdracht
Op basis van hun vondsten stelden de SDG trainees ook meerdere aanbevelingen op voor een vervolgopdracht, voornamelijk over hoe het besluitvormingsproces verder geoperationaliseerd kan worden. Belangrijke factoren hierbij zijn communicatie en draagvlak; pas als medewerkers het nut van de SDG’s en de werkwijze zien zullen het proces en de tools optimaal gebruikt worden. De evaluatie en monitoring (bij voorkeur op basis van de SDG's) van beleid na de uitvoering zijn ook belangrijk in het verfijnen van het proces en kunnen een objectieve inspiratie bieden voor de prioritering van vraagstukken.

SDG traineeship
Meerdere Global Goals gemeenten maakten al gebruik van SDG trainees om specifieke vraagstukken uit te werken met betrekking tot Global Goals beleid. Zo wordt de hulp ingeroepen van jonge professionals met een frisse blik op het bestaande beleid. Uw gemeente kan ook als opdrachtgever onderdeel worden van het traineeshipprogramma. Meer informatie is de vinden op de website van het SDG Traineeship.

Contactgegevens

Naam

Mw. Ageeth Thibaudier

E-mail

a.thibaudier@sudwestfryslan.nl