De gemeenteraad van Amstelveen heeft in de raadsvergadering van 20 april 2022 unaniem het thematische raadsprogramma SDG-duurzaamheidsdoelen vastgesteld en besloten om een Global Goals gemeente te worden. De raad gaat aan de slag met jaarthema’s en ambassadeurs  om lokale invulling te geven aan de Global Goals.

Jaartal

2022

Gemeente

Op 18 november 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen unaniem een motie aangenomen om aan de slag te gaan met de Global Goals (de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen) De daaruit voortgekomen werkgroep heeft meerdere keren overlegd over de beste raadsbrede invulling. Dat bleek best een lastige opgave: hoe vertaal je 17 mondiale duurzaamheidsdoelen naar de lokale praktijk? Zij vroegen versterking aan SDG-Trainees, met als resultaat een waar SDG-raadsprogramma.

SDG Traineeship
Via de VNG kwam de Amstelveense raad in contact met het SDG Traineeship. Vier trainees zijn aan de slag gegaan om als onafhankelijke partij met een frisse blik naar de invulling van de motie te kijken. Hieruit kwamen verschillende jaarthema’s voort. Per jaarthema wijst de raad twee ambassadeurs aan, die samen met de raadswerkgroep SDG en met hulp van de griffie het jaarthema verder vormgeven. Voor deze vormgeving nodigt de raad inwoners, bedrijven, instellingen en/of andere experts uit om samen tot een mooi model te komen.

Jaarthema’s
Bij dit programma zijn de oude en de nieuwe raad samen opgetrokken. De keuze om elk jaar een specifiek thema uit te lichten (o.a. participatie en leefbaarheid) geeft ruimte om de SDG’s concreet te maken en integrale samenwerking te stimuleren. De jaarlijkse kick-offs en het onder brengen van de thema’s bij ambassadeurs en werkgroepen is zeer geschikt om het thema te laten leven in de gemeente. In 2023 is het jaarthema ‘participatie’. Hierbij ligt de focus op de dialoog tussen raad en inwoners. In 2024 is het thema ‘leefbaarheid’. Daarbij staan aspecten als hittestress, waterberging en waterbeheer centraal. Het jaarthema van 2025 is ‘inclusiviteit’ en is meer gericht op het sociale domein. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het bereiken van de doelen.

Het raadsprogramma SDG is voor de raad van Amstelveen een fantastische start van de nieuwe raadsperiode. De raad heeft nu een eigen agenda om de komende 4 jaar concreet met de SDG-doelen aan de slag te gaan.

Burgemeester Tjapko Poppens, Gemeente Amstelveen

Gemeenten4GlobalGoals
Voor Global Goals gemeenten kan het een zoektocht zijn naar de juiste vertaalslag van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen naar de lokale praktijk. De VNG kan hier op meerdere manieren bij ondersteunen. Het netwerk Gemeenten4GlobalGoals adviseert, ondersteunt en verbindt Global Goals gemeenten. Zo hoeft niet iedere gemeente zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen gemeenten binnen het netwerk leren van de ervaring van anderen. Daarnaast zijn er handige hulpmiddelen beschikbaar, zoals handreikingen, praktijkvoorbeelden en campagnematerialen. Ook is er de mogelijkheid om een adviesgesprek te voeren over een passende toepassing van Global Goals in de gemeente.