In Nederland zijn er 130 Global Goals gemeenten die de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties onderschrijven. Na Amsterdam in 2022 heeft nu ook Utrecht een lokale Global Goals rapportage gepubliceerd. Hiermee beoogt de stad te rapporteren aan de hand van de die P’s: People, Planet, Prosperity.

Jaartal

2023

Gemeente

Voluntary Local Review 

Sinds de Global Goals in 2015 werden aangenomen door de VN is er internationaal al veel gerapporteerd over de doelen. De 17 doelen staan namelijk voor een integrale benaderingswijze van duurzaamheid en beogen daarmee ook dat rapportages een overkoepelend en integraal beeld geven van economische, ecologische en sociale duurzaamheid. Deze lokale rapportages worden ook Voluntary Local Reviews (VLR) genoemd. In 2022 presenteerde de VNG, IPO en UvW ook een Voluntary Subnational Review (VSR); een rapportage over de 17 doelen vanuit alle decentrale overheden.

Utrecht and the Global Goals

De Utrechtse rapportage ‘Utrecht and the Global Goals – Voluntary Local Review 2023’ geeft een uitgebreid overzicht van de lokale ontwikkelingen en de stand van zaken voor alle 17 Global Goals. Naast de kwalitatieve analyses wordt er gebruik gemaakt van lokale data om de ontwikkelingen te illustreren. Daarnaast worden ook concrete praktijkvoorbeelden uit de stad uitgelicht. 

De VLR maakt duidelijk dat er op alle doelen al actief beleid wordt gevoerd met positieve resultaten tot gevolg, maar dat er parallel daaraan ook negatieve ontwikkelingen of stagnatie te zien is. Utrechters leven bijvoorbeeld steeds gezonder, produceren minder afval en zijn minder vaak afhankelijk van uitkeringen. Tegelijk laten de analyses in de VLR zien dat ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen toeneemt, bijvoorbeeld door de effecten van inflatie of door taalachterstand van inwoners met een migratieachtergrond. 

Met de VLR hoopt de gemeente Utrecht samen met lokale partners in te zetten op het behalen van de Global Goals. Hierbij staat het basisprincipe ‘Leave No-One Behind’ centraal. De doelen kunnen namelijk als een raamwerk fungeren om integraal en in samenwerking aan duurzaamheid te werken.