De gemeente Hengelo is in 2023 uitgeroepen tot Meest Inspirerende Global Goals Gemeente. De 17 Global Goals (SDG’s) vormden het integrale afwegingskader voor de herontwikkeling van de binnenstad, met als resultaat een groen, inclusief en innovatief ontwerp dat door overheid, ondernemers en burgers wordt gedragen.

Jaartal

2023

Gemeente

De gemeente Hengelo is een Global Goals gemeente en maakt in gemeentelijke projecten werk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Bij het herinrichtingsproject van de Hengelose binnenstad werden de Global Goals als afwegingskader gebruikt in de aanbesteding en de projectontwikkeling. Daardoor is in co-creatie met ondernemers en inwoners een innovatief en circulair ontwerp gerealiseerd. De binnenstad van Hengelo onderging een transformatie van een versteend winkelgebied met veel leegstand naar een groene en compacte binnenstad met een combinatie van wonen, winkelen en verblijven.

Global Goals in het aanbestedingsproces

De gemeente Hengelo was op zoek naar een partner die met haar bijdrage in dit project een groot verschil maakt voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan circulaire oplossingen, beperken van energie en uitstoot, vergroten van biodiversiteit en klimaatadaptie.

Aan potentiële inschrijvers is gevraagd te omschrijven hoe zij in het ontwerp en de uitvoering een link maken met de Global Goals. De volgende Global Goals werden betrokken in de gunningscriteria van deze aanbesteding: Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen; Global Goal 12: Verantwoorde consumptie; Global Goal 13: Klimaatactie. De aannemer die hier de beste invulling aan gaf kreeg de hoogste kwalitatieve score.

Co-creatieproces

In het project is een omvangrijke groep partners en stakeholders betrokken om vanaf het begin mee te praten. Niet alleen inwoners en ondernemers uit de binnenstad werkten mee, ook studenten van Saxion en het ROC Twente, de natuur- en milieuraad, Fietserbond en de gehandicaptenraad. In totaal hebben meer dan 1000 mensen actief geparticipeerd, waardoor het ontwerp op groot draagvlak kon rekenen.

Ontwerp

In het compacte en integrale ontwerp is veel aandacht voor de omgeving en de activiteiten rondom het nieuwe marktplein. Er is bijvoorbeeld veel ruimte gemaakt voor groen, met een positieve impact op biodiversiteit en mentale gezondheid. Andere voorbeelden zijn:

  • Bewaakte fietsenstalling onder het plein
  • Een podium voor (spontane) optredens
  • Bestaande kunstobjecten zijn geïntegreerd in het nieuwe ontwerp
  • Inclusieve speelvoorziening
  • Een vijver (die wordt gezuiverd door de waterplanten en wordt gevuld met regenwater)
  • Verlichting die niet alleen functioneel maar ook sfeervol is

Deze aantrekkelijke binnenstad zorgt voor meer gezelligheid en levendigheid. De economische effecten daarvan zijn nu al zichtbaar. Winkelpanden worden gerenoveerd en nieuwe ondernemers vestigen zich in de binnenstad van Hengelo.

Speurtocht met app

Omdat in het project 11 van de 17 Global Goals uitvoerig aan bod zijn gekomen is er nagedacht over een manier om deze doelen te visualiseren in het project. Er is speciaal een app ontwikkeld waarmee een avontuurlijke speurtocht worden gespeeld waarbij alle 11 doelen op het plein opgezocht kunnen worden. In samenwerking met lokale ondernemers kunnen de deelnemers vervolgens mooie prijzen winnen.

De speurtocht heet de “SDG-GO speurtocht” en is ontwikkeld door de hoofdaannemer van de realisatie van het nieuwe marktplein (Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek) en de gemeente Hengelo. Studenten van de Saxion Hogeschool deden onderzoek naar de koppeling tussen de SDG’s en het nieuwe marktplein in Hengelo. Op basis hiervan is een leuke en leerzame speurtocht tot stand gekomen. Bezoekers maken kennis met de Global Goals en krijgen een kijkje achter de schermen van de bouw van het nieuwe marktplein. De website is ook digitaal te raadplegen via www.sdg-go.nl

Global Goals als afwegingskader voor herinrichting binnenstad Hengelo