Partnerschappen zijn onmisbaar voor het behalen van de 17 duurzaamheidsdoelen. In Den Haag is daarom digitaal SDG platform ontwikkeld om lokaal de krachten te bundelen voor de Global Goals.

Jaartal

2022

Gemeente

Den Haag is een trotse Global Goals gemeente en heeft zich al vroeg aangesloten bij het Gemeenten4GlobalGoals netwerk. Op lokaal en bestuurlijk niveau zorgt de gemeente dat de doelstellingen worden vertaald naar concrete acties in de stad. Binnen de gemeente, het bedrijfsleven én in de wijken werken steeds meer toegewijde inwoners aan activiteiten die bijdragen aan de Global Goals.

Den Haag presenteerde eind 2021 het rapport “Nulmeting SDGs Gemeente Den Haag” waarin per Global Goal de bijdrage van gemeentediensten inzichtelijk werden. Dit rapport werd uitgevoerd gebaseerd op het door de VN vastgestelde “Global Indicator Framework for the Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development”. De resultaten gaven een basis voor het bepalen van doelen en ambities voor versterking van de implementatie van en bijdrage aan de Global Goals door de gemeente. De nulmeting geldt eveneens als uitgangspunt voor toekomstige monitoring en beleid.

Digitaal platform SDGs Den Haag

Naar aanleiding van de nulmeting zijn er aanzienlijke stappen ondernomen, zoals het digitale platform SDGs Den Haag. Dit platform helpt de verbindingen tussen lokale duurzame initiatieven te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende diensten binnen de gemeente waar aan de Global Goals worden gewerkt, maar ook aan allerlei initiatieven van inwoners. De gemeente, lokale organisaties en inwoners werken samen aan acties die bijdragen aan de Global Goals. Deze initiatieven verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet. Ter informatie, maar ook als inspiratie voor iedereen die bij wil dragen. Organisatoren en deelnemers van duurzame acties kunnen elkaar vinden via dit platform, waar de gemeente regelmatig updates deelt over de Global Goals initiatieven.

Bundel lokaal de krachten voor de Global Goals

Lokale overheden kunnen naast de eigen initiatieven een sterke faciliterende rol spelen voor de Global Goals. Door ontmoetingsplekken en zichtbaarheid te bieden aan lokale trendsetters in duurzaamheid kunnen gemeenten helpen lokaal de krachten te bundelen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.