Leerlingenvervoer

Gemeenten bekostigen onder bepaalde voorwaarden het vervoer van leerlingen. De modelverordening geeft hiervoor de kaders.

VNG-Standpunt

De VNG vindt het inconsequent om bij het stichten van nieuwe scholen het richtingenbegrip los te laten, maar dit te handhaven bij bij het leerlingenvervoer. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de verschillende vormen van vervoer, zoals leerlingenvervoer en vervoer naar locaties voor jeugdhulp, in één overzichtelijke regeling onder te brengen. Leidende vraag daarbij moet zijn: welke vorm van vervoer of vergoeding hebben deze ouders en kind nodig? Het vervoer op basis van richting van een school belemmert de integratie van vervoersvormen. Bij dit vervoer gaat het immers om de eigen keuze van de ouders.

Bedragen leerlingenvervoer

De bedragen voor het leerlingenvervoer 2017-2018 zijn bekend. Het gaat om de in de Modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.

Organiseren leerlingenvervoer geen economische activiteit

Het organiseren van leerlingenvervoer is voor een gemeente geen economische activiteit. Een gemeente is in zoverre dus geen ondernemer, daarom is geen beroep mogelijk op het btw-compensatiefonds. Zo oordeelde de Hoge Raad in een zaak betreffende gemeente Borsele.