Leerlingenvervoer

Gemeenten bekostigen onder bepaalde voorwaarden het vervoer van leerlingen. De modelverordening geeft hiervoor de kaders.

VNG-Standpunt

De VNG vindt het inconsequent om bij het stichten van nieuwe scholen het richtingenbegrip los te laten, maar dit te handhaven bij het leerlingenvervoer. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de verschillende vormen van vervoer, zoals leerlingenvervoer en vervoer naar locaties voor jeugdhulp, in één overzichtelijke regeling onder te brengen. Leidende vraag daarbij moet zijn: welke vorm van vervoer of vergoeding hebben deze ouders en kind nodig? Het vervoer op basis van richting van een school belemmert de integratie van vervoersvormen. Bij dit vervoer gaat het immers om de eigen keuze van de ouders.

Bedragen leerlingenvervoer

De bedragen voor het leerlingenvervoer 2019-2020 zijn bekend. Het gaat om de in de Modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM)

Het AIM wil namens de bedrijfstak een gesprekspartner zijn bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. Het doel is bij te dragen aan een dusdanig niveau van inkoop, dat de vervoerders kunnen en willen investeren in dienstverlening, personeelsbeleid en voertuigen.