Onderwijs

VNG-standpunt

De VNG pleit voor meer ruimte om te investeren in scholing, in betere kansen en aansluiting op de arbeidsmarkt en het creëren van zinvol werk. Dat is van belang voor kwetsbare doelgroepen. Het kabinet kan daarbij helpen door de loonkosten te verlagen en landelijke afspraken te maken over social return.

 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Breed toegankelijk, goed onderwijs is een belangrijk thema binnen de Global Goals. Het stelt kinderen in staat om later fatsoenlijk werk te vinden en vermindert ongelijkheid in de samenleving. Met hun onderwijsbeleid dragen gemeenten daarom bij aan meerdere Global Goals.

Hoe zit het met de onderwijscijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.