Smart society

Onder de vlag ‘Smart Cities’ zetten wereldwijd lokale overheden (vaak samen met bedrijven, burgers en instellingen) integrale en datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de stad te verbeteren. Grotere gemeenten en de VNG werken aan de internationalisering van de Nederlandse Smart Cities. Dit volgt uit de Smart City Strategie, begin 2017 aanboden aan premier Rutte. 

Vier principes voor de digitale stad

In 2018 hebben de leden van de VNG 4 principes voor de digitale stad omarmd. Deze principes kwamen tot stand vanuit ervaringen met de inzet van nieuwe technologieën in de publieke ruimte die Eindhoven en Amsterdam hadden opgedaan. Een werkgroep van gemeenten en partners werkt momenteel aan het doorontwikkelen en verder concretiseren van de 4 principes, en het uitwerken ervan in een set praktische richtlijnen voor gemeenten. Gekoerst wordt op het voorleggen van een vernieuwde set van principes aan de leden op de BALV 2019.

Van Smart City naar Smart Society

De Conferentie Nederland Digitaal op 18 t/m 21 maart 2019, bracht vele partijen bij elkaar. Tijdens de deelsessie ‘Van Smart City naar Smart Society’ kwamen zo’n 80 organisaties en meer dan 100 vertegenwoordigers samen om van gedachten te wisselen, en uit te spreken dat ze gaan samenwerken aan de smart society van Nederland. De bijeenkomst markeert de start van de uitvoeringsfase en de samenwerking. Onder meer door de omarming van de gezamenlijk steunverklaring Smart Society.

Spelregels voor de digitale stad

Steeds meer gemeenten zetten geleerde lessen om in spelregels voor de nodige houvast in de digitale transitie. De ene technologische vernieuwing volgt de andere in razend tempo op. Door experimenten komen we er steeds meer achter wat wel en niet werkt en vooral, wat we wenselijk vinden en waar we een grens willen trekken.

Meedoen?

Meld u dan aan via Roxane.Daniels@vng.nl