Sport

Lokaal sportbeleid schept de voorwaarden voor sporten en bewegen. Gemeenten zorgen voor planning, bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen.

VNG zet in op meer sportcoaches

In 2008 zijn gemeenten gestart met combinatiefunctionarissen. Daarna kwam uitbreiding met buurtsportcoaches tot in totaal 2900 fte in het kader van Brede Impuls Combinatiefuncties. De VNG zet in op een uitbreiding van de combinatiefuncties voor sport en cultuur, denk daarbij aan buurt- en sportcoaches.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Harderwijk
Gemeente Rotterdam