P&O-beleid

Functiewaarderingssysteem HR 21

Sinds 2011 is er het sectorale functiewaarderingssysteem gemeenten HR21. De VNG is eigenaar van HR21. Leeuwendaal en BuitenhekPlus hebben het systeem ontwikkeld.

Overzicht P&O Netwerken

In Nederland bestaan veel netwerken voor P&O'ers van gemeenten. De deelnemers aan de netwerken komen regelmatig bij elkaar om met collega’s uit (buur)gemeenten over hun vakgebied te praten. Deze netwerken zijn een vorm van informele samenwerking, waarbij men veel van elkaars ervaringen kan leren.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Stichtse Vecht
Gemeente Goeree-Overflakkee

Wetsvoorstellen

Deactiveren quotumheffing banenafspraak

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Modelovereenkomsten Wet DBA:

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten-wet DBA van de VNG goedgekeurd. De VNG koos ervoor drie modellen op te stellen. De drie verschillende modelovereenkomsten passen bij diverse soorten opdrachten.