Werk verandert of verdwijnt door digitalisering, automatisering en robotisering. Ook in de publieke sector.  De tentoonstelling ‘Verdwijn- en verschijnbanen’ brengt de verandering in beeld van vijftien beroepen. Toen, nu en straks.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

De fysieke en digitale tentoonstelling maakt medewerkers en leidinggevenden op een laagdrempelige manier bewust dat werk verandert. Tegelijkertijd laat het zien dat verandering niet nieuw is en dat je je daarop kunt voorbereiden door proactief interventies te starten. Het betreft een samenwerkingsverband tussen Gemeente Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, A&O fonds Rijk en Verschijn- en verdwijnbanen. De tentoonstelling is ontwikkeld met subsidie van het A+O fonds Rijk. 

De term van het platform “verdwijn- en verschijnbanen; over de verandering van werk" leeft overal in de organisatie en is daarmee echt een begrip geworden. Medewerkers en leiding hebben er met de expo veel beeld bij gekregen dat automatisering, digitalisering en robotisering van ons allemaal is en van alle tijd. Daarmee vergroot het de saamhorigheid en urgentie om in actie te komen en samen te gaan spreken over en wat doen aan ieders duurzame inzetbaarheid: zoals upskillen en reskillen. 

Geslaagd expositie

  • De expo sluit naadloos aan bij het steeds meer data gedreven gaan werken binnen de gemeente en volgt daarmee het zeer actuele maatschappelijk vraagstuk van digitalisering. 
  • Er is veel aandacht besteed aan diversiteit, inclusie en toegankelijkheid in de expo. Zo is er naast beeld en tekst met ondersteunende voice-over gewerkt.  
  • De tentoonstelling heeft - rekening houdende met corona - in de eerste maanden enkele duizenden bezoekers gehad omdat die stond op entree plaatsen van hoofdkantoren (centrale hal van Stadhuis in Amsterdam en centrale hal van Ministerie van Justitie en veiligheid en BZK in Den Haag). Omdat het publieke ruimten zijn is er geen exacte cijfers beschikbaar.
  • Het hebben en behouden van zinvol van werk staat centraal en daarmee draagt het bij aan sociale-maatschappelijke waarden. De expositie laat zien dat we allemaal over aanpassingsvermogen beschikken en talent. En gaat uit van het positieve: iedereen heeft talent dat je groter kunt maken. 
  • De digitale versie heeft ruim 1.700 unieke bezoekers gehad (peildatum 27 november 2021).  
  • Bij de bouw van de tentoonstelling zijn een kleine 100 veelal interne medewerkers uit gemeentelijke (publieke) sector betrokken geweest. Dit is excl. beschouwers, opdrachtgevers, management en experts. 
  • De fysieke expositie is zeer goed herbruikbaar omdat die gemaakt is als een reizende variant die snel op- en afgebouwd kan worden en zo bij tal van gemeentes neergezet kan worden. 
  • De expo is tot en met zomer 2022 op 13 plekken geboekt. 
  • Daarnaast is er vanuit meerdere gemeenten nu al veel interesse voor de periode zomer 2022 – voorjaar 2023.  
  • De digitale tentoonstelling is 24/7 beschikbaar via platform zonder toegangsrestricties! 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers2022.